CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Quản lý nhà nước

Cập nhật: 02/07/2019 icon

Quản lý nhà nước là một ngành học chưa phổ biến ở Việt Nam. Vì vậy, ngành học này chưa có nhiều người biết đến và theo học. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về ngành Quản lý nhà nước và cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên tốt nghiệp ngành này.

1. Tìm hiểu ngành Quản lý nhà nước

 • Quản lý nhà nước là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước thực hiện nhằm xác lập một trật tự ổn định, phát triển xã hội theo những mục tiêu mà tầng lớp cầm quyền theo đuổi. Bao gồm toàn bộ hoạt động của cả bộ máy nhà nước từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp vận hành như một thực thể thống nhất. Chấp hành, điều hành, quản lý hành chính do cơ quan hành pháp thực hiện đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.
 • Ngành Quản lý nhà nước (tiếng Anh là State Management) là một ngành học về những thủ tục hành chính nhà nước, nghiên cứu một cách tổng quát nhất về những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, về tư tưởng của Nhà nước trong các hoạt động chính trị - xã hội.
 • Chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư. Tốt nghiệp ngành Quản lý Nhà nước, sinh viên trở thành những cử nhân quản lý nhà nước với yêu cầu cũng như đáp ứng các mục tiêu cụ thể:
  • Trung thành với Đảng, nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
  • Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức;
  • Trở thành một công chức chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả;
  • Trở thành một đồng nghiệp tận tình, một cộng sự tốt, biết làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, đồng đội, tận tâm;
  • Thành thạo những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các công việc;
  • Người lao động sáng tạo và không ngừng đổi mới;
  • Hiểu biết xã hội;
  • Tinh thần phục vụ xã hội, phụng sự tổ quốc.
Ngành Quản lý nhà nước

2. Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Quản lý nhà nước trong bảng dưới đây.

Tên học phần

Số Tín chỉ

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

20

1. Triết học Mác - Lênin

2

2. Kinh tế học Mác - Lênin

4

3. Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

2

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

5. Giáo dục thể chất

4

6. Giáo dục quốc phòng

4

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

140

a- Kiến thức cơ sở

8

7. Chính trị học

2

8. Xã hội học

2

9. Thống kê học

2

10. Khoa học quản lý

2

b- Kiến thức ngành

52

11. Pháp luật

6

12. Quản lý công

2

13. Lịch sử hành chính Việt Nam

2

14. Hành chính so sánh

2

15. Nguyên tắc thủ tục hành chính

2

16. Kỹ năng giao tiếp hành chính

2

17. Kỹ năng soạn thảo văn bản, ban hành và quản lý văn bản

2

18. Tổ chức bộ máy văn phòng

2

19. Văn hóa công sở và Đạo đức công vụ

2

20. Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức

2

21. Thanh tra và giải quyết khiếu nại HC

2

22. Phân tích chính sách

2

23. Quản lý nhà nước về kinh tế vĩ mô

2

24. Quản lý nhà nước về tài chính

2

25. Quản lý nhà nước về thương mại

2

26. Quản lý nhà nước về đầu tư

2

27. Quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại

2

28. Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

2

29. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

2

30. Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

2

31. Quản lý nhà nước về VH-GD-Y tế

2

32. Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

2

33. Quan hệ với các Tổ chức phi chính phủ

2

34. Quản lý dự án

2

c- Kiến thức chuyên ngành (Chọn 2 trong 3 chuyên ngành sau đây)

16

* Chuyên ngành Thư ký, trợ lý hành chính

8

35. Thủ tục hành chính văn phòng

2

36. Nghiệp vụ văn thư

2

37. Nghiệp vụ lưu trữ

2

38. Nghiệp vụ lễ tân

2

* Chuyên ngành tổ chức và nhân sự

8

39. Tổ chức bộ máy quản lý

2

40. Tổ chức lao động

2

41. Định mức lao động

2

42. Kế hoạch hóa lao động

2

* Chuyên ngành tài chính công

8

43. Ngân sách nhà nước

2

44. Kho bạc nhà nước

2

45. Kế toán công

2

46. Kế toán máy

2

III. KIẾN THỨC BỔ TRỢ

54

47. Kỹ năng sử dụng máy tính

16

48. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

40

đ- Thực tập cuối khóa và luận văn tốt nghiệp

10

Thực tập cuối khóa

4

Luận văn tốt nghiệp

6

Tổng cộng 44/48 môn học

160

Theo Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

3. Các khối thi vào ngành Quản lý nhà nước 

- Mã ngành: 7310205

- Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Quản lý nhà nước:

 • A00: Toán, Vật lí, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lí, Tiếng An
 • C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
 • C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Quản lý nhà nước

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Quản lý nhà nước những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 15 - 26 điểm tùy theo các khối thi xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Những trường nào đào tạo ngành Quản lý nhà nước

5. Các trường đào ngành Quản lý nhà nước

Để giúp các thí sinh và phụ huynh dễ dàng lựa chọn một ngôi trường phù hợp, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các trường đại học có ngành Quản lý nhà nước theo từng khu vực dưới đây.

- Khu vực miền Bắc:

- Khu vực miền Trung:

- Khu vực miền Nam:

6. Cơ hội việc làm của ngành Quản lý nhà nước

Sinh viên ngành Quản lý nhà nước khi ra trường có đủ trình độ, chuyên môn, phẩm chất để đảm nhận nhiệm vụ công việc của các vị trí:

 • Cán bộ hành chính văn phòng; thư ký tổng hợp; chuyên viên văn phòng; cán bộ văn thư – lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;
 • Làm việc ở Bộ phận tham mưu, tổng hợp; trợ lý cho các cấp lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan, tổ chức;
 • Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Quản lý nhà nước ở các trường cao đẳng, đại học, các trung tâm và viện nghiên cứu;
 • Quản lý, chuyên viên hành chính các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư;
 • Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước (ban, ngành, sở, phòng, trung tâm..), cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp các cấp;
 • Công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang.

7. Mức lương của ngành Quản lý nhà nước

Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức lương của ngành Quản lý nhà nước. Nếu bạn làm việc tại đơn vị, cơ quan nhà nước thì mức lương cơ bản sẽ được tính theo quy định hiện hành. Còn nếu bạn làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước thì tùy thuộc vào vị trí công việc, năng lực và kinh nghiệm mà sẽ có các mức lương khác nhau.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Quản lý nhà nước 

Để theo học ngành Quản lý nhà nước, bạn cần có những tố chất sau:

 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng;
 • Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu thuộc trong nước và quốc tế chuyên ngành trong và ngoài nước;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng;
 • Có trình độ ngoại ngữ cao;
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và trình bày thông tin một cách độc lập;
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, phát triển nhóm;
 • Kiên trì, nhẫn nại, chịu được áp lực cao trong công việc.

Hy vọng những thông tin bổ ích trong bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về ngành Quản lý nhà nước, từ đó có cơ sở để lựa chọn một ngành học phù hợp với sở thích và năng lực bản thân.

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật