CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Phát triển nông thôn

Cập nhật: 02/08/2019 icon

Nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông thôn cũng như nâng cao trình độ dân trí của người dân nông thôn, ngành Phát triển nông thôn hiện đang được nhiều trường đại học ở Việt Nam tuyển sinh và đào tạo. Để giúp bạn tìm hiểu về ngành học này, bài viết xin chia sẻ thông tin tổng hợp về ngành Phát triển nông thôn.

1. Tìm hiểu về ngành Phát triển nông thôn 

 • Phát triển nông thôn (tiếng Anh là Rural Development) bao gồm tổ hợp những nội dung hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, văn hóa liên quan đến con người và các cộng đồng sống ở nông thôn theo các tiêu chí của quá trình phát triển bền vững. Mục đích của phát triển nông thôn là tạo sự phát triển của vùng, lãnh thổ về nhiều mặt, đồng thời làm hạn chế phân hóa giàu nghèo, nâng cao đời sống của cư dân. Việc phát triển nông thôn cũng nhằm khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, bền vững cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các vùng, địa phương và cơ sở kinh tế trong và ngoài nước.
 • Chương trình đào tạo ngành Phát triển nông thôn sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xã hội học và phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn, phát triển cộng đồng, quản lý và phát triển nông thôn. Đồng thời, người học cũng được trang bị kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn.
 • Bên cạnh đó, người học cũng sẽ được trang bị kiến thức cơ bản thuộc các ngành kỹ thuật nông nghiệp, có kỹ năng tốt trong phổ biến và đào tạo nguồn lực địa phương và cộng đồng; có năng lực chuyên môn về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn và kết hợp mục tiêu chiến lược của quốc gia về phát triển kinh tế. 
Phát triển nông thôn- ngành học mới có tiềm năng phát triển

2. Chương trình đào tạo ngành Phát triển nông thôn

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Phát triển nông thôn trong bảng dưới đây.

 

Khối kiến thức Giáo dục đại cương

1

Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)

2

Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)

3

Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)

4

Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)

5

Giáo dục thể chất 1+2 (*)

6

Anh văn căn bản 1 (*)

7

Anh văn căn bản 2 (*)

8

Anh văn căn bản 3 (*)

9

Anh văn tăng cường 1 (*)

10

Anh văn tăng cường 2 (*)

11

Anh văn tăng cường 3 (*)

12

Pháp văn căn bản 1 (*)

13

Pháp văn căn bản 2 (*)

14

Pháp văn căn bản 3 (*)

15

Pháp văn tăng cường 1 (*)

16

Pháp văn tăng cường 2 (*)

17

Pháp văn tăng cường 3 (*)

18

Tin học căn bản

19

TT.Tin học căn bản

20

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lenin 1

21

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lenin 2

22

Tư tưởng Hồ Ch Minh

23

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

24

Toán kinh tế 1

25

Xác suất thống kê

26

Pháp luật đại cương

27

Nguyên lý phát triển nông thôn

28

Logic học đại cương

29

Cơ sở văn hóa Việt Nam

30

Tiếng Việt thực hành

31

Văn bản và lưu trữ học đại cương

32

Xã hội học đại cương

33

Kỹ năng mềm

 

Khối kiến thức cơ sở ngành

34

Môi trường và sinh cảnh nông thôn

35

Bơi lội (*)

36

Phương pháp nghiên cứu - PTNT

37

Thống kê ứng dụng PTNT

38

Xã hội học PTNT

39

Sinh thái nhân văn

40

Phân tích định chế trong PTNT

41

Khoa học cây lúa

42

Kinh tế vi mô 1

43

Kinh tế vĩ mô 1

44

Sinh thái sản xuất và th chứng BDKH

45

Phân tích an ninh lương thực

46

Cơ khí nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

47

Anh văn chuyên môn PTNT

 

Khối kiến thức chuyên ngành

48

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

49

Hệ thống canh tác trong PTNT

50

Phương pháp khuyến nông

51

Phát triển cộng đồng

52

Thời sự nông thôn

53

Chính sách nông nghiệp – PTNT

54

Xây dựng và quản lý dự án PTNT

55

Phân tích chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm

56

Kinh tế tài nguyên và môi trường nông thôn

57

Kinh tế phát triển nông thôn

58

Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

59

Quy hoạch và Quản trị xã hội nông thôn

60

Phân tích sinh kế

61

Hệ thống hỗ trợ ứng dụng trong PTNT

62

Hoạt động thực tiễn

63

Thực tập giáo trình – PTNT

64

Kỹ thuật canh tác cây lương thực

65

Quản lý dịch hại cây trồng

66

Quản lý dinh dưỡng cây trồng

67

Sử dụng nông dược

68

Hệ thống cây trồng

69

Hệ thống chăn nuôi

70

Sinh thái thủy sinh vật

71

Nông nghiệp trong phát triển nông thôn

72

Quản trị nông trại

73

Tham gia và lãnh đạo

74

Phân tích chi phí - lợi ch

75

Phân tích hoạt động kinh doanh

76

Luận văn tốt nghiệp – PTNT

77

Tiểu luận tốt nghiệp – PTNT

78

Kiến thức bản địa

79

Dân số và chất lượng dân số (+ giới)

80

Quản lý hành chánh nhà nước

81

Tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp

82

Tài chánh vi mô

83

Phân tích tài chánh doanh nghiệp

84

Kế toán doanh nghiệp nông nghiệp

Theo Đại học Cần Thơ

3. Các khối thi vào ngành Phát triển nông thôn 

- Mã ngành: 7620116

- Ngành Phát triển nông thôn xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A00: Toán - Vật lý - Hóa học
 • A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh
 • B00: Toán - Hóa - Sinh học
 • D07: Toán - Hóa - Tiếng Anh
 • B02: Toán - Sinh học - Địa lý
 • B03: Toán - Sinh học - Ngữ văn
 • C02: Ngữ văn - Toán - Hóa học

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Phát triển nông thôn

Điểm chuẩn của ngành Phát triển nông thôn như sau:

 • Với phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia: trong khoảng 13- 16 điểm tùy đơn vị đào tạo.
 • Với phương thức xét học bạ THPT: trong khoảng 18 – 20 điểm.
Điểm chuẩn ngành Phát triển nông thôn lấy bao nhiêu?

5. Các trường đào tạo ngành Phát triển nông thôn

Ở nước ta hiện có các trường đại học đào tạo ngành Phát triển nông thôn sau:

- Khu vực miền Bắc:

- Khu vực miền Trung:

- Khu vực miền Nam:

6. Cơ hội việc làm ngành Phát triển nông thôn

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Phát triển nông thôn, người học sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc. Sinh viên tốt nghiệp ngành Phát triển nông thôn có thể đảm nhận một số vị trí công việc dưới đây:

 • Cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan quản lí nhà nước về khuyến nông và phát triển nông thôn, đặc biệt là trong các cơ quan thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp trung ương đến cơ sở...
 • Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn...
 • Cán bộ, nhân viên trong những tổ chức kinh tế xã hội trong nông nghiệp, nông thôn và cộng đồng hay nhân viên trong các tổ chức phi chính phủ về nông nghiệp, nông thôn...
 • Làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến phát triển nông thôn, phát triển bền vững và hành chính công.
 • Bạn cũng có cơ hội để học lên Cao học các chuyên ngành như Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Quản lý phát triển nông thôn...
Học ngành Phát triển nông thôn ra trường làm gì?

7. Mức lương của ngành Phát triển nông thôn

 • Mức lương của ngành Phát triển nông thôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí làm việc, địa điểm làm việc và kinh nghiệm chuyên môn… Mức lương của ngành dao động trong khoảng 5 - 9 triệu/ tháng.
 • Với những người làm trong lĩnh vực nghiên cứu, mức lương có thể nâng cao hơn tùy năng lực.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Phát triển nông thôn

Để có thể theo học và học tốt ngành Phát triển nông thôn, người học cần có một số tố chất dưới đây:

 • Năng động và có khả năng chịu áp lực công việc;
 • Có khả năng tư duy và quản lý tốt;
 • Có năng khiếu về các môn khoa học tự nhiên;
 • Cơ tư duy chiến lược;
 • Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

Trên đây là thông tin tổng quan về ngành Phát triển nông thôn, hy vọng đã đem đến tin tức hữu ích, giúp bạn tìm hiểu ngành học chính xác và hiệu quả.

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật