CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Địa lý học

Cập nhật: 03/07/2019 icon

Địa lý học là một ngành học thú vị, đang được nhiều bạn trẻ quan tâm và theo học. Vậy ngành Địa lý học là gì và ngành học này sau khi ra trường làm gì thì chắc hẳn không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về ngành Địa lý học.

1. Tìm hiểu về ngành Địa lý học

 • Địa lý học (tiếng Anh là Geography) là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về các vùng đất, địa hình, dân cư và các hiện tượng trên Trái đất. Địa lý học gồm hai nhóm ngành khoa học chính là Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế - xã hội.
 • Đây là ngành khoa học nghiên cứu các hợp phần tự nhiên, các quy luật và hiện tượng tự nhiên diễn ra trên bề mặt Trái đất, mối tương tác giữa xã hội loài người và môi trường tự nhiên… Nói một cách đơn giản, học về địa lý chính là học về thế giới chúng ta đang sinh sống.
 • Ngành Địa lý học trang bị cho sinh viên tri thức về quy luật tạo thành, phân bố và sử dụng các dạng tài nguyên, quy luật phân bố dân cư và di dân, đặc điểm và sự phân hóa lãnh thổ của các ngành kinh tế, kinh tế vùng và tổ chức lãnh thổ sản xuất. Bên cạnh đó, quá trình đào tạo sẽ truyền đạt và rèn luyện kỹ năng thực hành cho bạn về các phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại, tổng hợp và chuyên ngành.
Ngành Địa lý học là gì?

2. Chương trình đào tạo ngành Địa lý học

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Địa lý học trong bảng dưới đây.

I.

Kiến thức giáo dục đại cương (45-46 TC) II.
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (95-96TC)

I.1.

Lý luận Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh II.1.
Kiến thức cơ sở ngành (45)

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1
Cơ sở địa lý tự nhiên

2

Đường lối Cách mạng Việt Nam 2
Cơ sở địa lý nhân văn

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
Bản đồ đại cương

I.2.

Kiến thức Khoa học Xã hội – Nhân văn 4 GIS đại cương

1

Lịch sử văn minh Thế giới 5
Địa chất - địa mạo đại cương

2

Cơ sở văn hóa Việt Nam 6
Thổ nhưỡng học đại cương

3

Pháp luật đại cương 7
Thủy văn học đại cương

4

Xã hội học đại cương 8
Khí tượng và khí hậu học đại cương

5

Logic học đại cương 9
Dân số học và Địa lý dân cư

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học 10 Địa lý đô thị

7

Tâm lý học đại cương 11
Địa lý tự nhiên Việt Nam

8

Thống kê cho khoa học xã hội 12
Địa lý kinh tế Việt Nam

9

Kinh tế học đại cương 13 Địa lý thế giới

10

Chính trị học đại cương 14 Biến đổi khí hậu

11

Thực hành văn bản tiếng Việt 15
Lịch sử phát triển Khoa học Địa lý

12

Nhân học đại cương 16
Địa sinh vật đại cương

13

Tiến trình lịch sử Việt Nam 17 Phát triển học

I.3.

Kiến thức Khoa học tự nhiên 18
Viễn thám thực hành

1

Xác suất thống kê 19 Quản trị cơ bản

2

Toán cao cấp 20
Thực tập thực tế cơ sở

3

Viễn thám đại cương    

4

Tin học đại cương    

I.4.

Ngoại ngữ    

I.5.

Giáo dục thể chất    

I.6.

Giáo dục quốc phòng    
II.2. 
Kiến thức chuyên ngành    
II.2.1. 
Chuyên ngành Địa lý Môi trường (50)
II.2.2. 
Chuyên ngành Địa lý Kinh tế - PTV (50)

1

Môi trường học cơ bản 1 Kinh tế vi mô

2

Tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất 2 Kinh tế vĩ mô

3

Tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước 3
Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý kinh tế - xã hội

4

Tài nguyên khí hậu và ô nhiễm môi trường không khí 4
Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

5

Tài nguyên, sinh thái rừng 5 Kinh tế Việt Nam

6

Tài nguyên khoáng sản và năng lượng 6
Qui hoạch và quản lý đô thị

7

Hoá học môi trường 7
Chính sách phát triển vùng

8

Thực tập phân tích môi trường 8
Lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực

9

Bản đồ chuyên đề 9
Kinh tế vùng và phân tích thị trường

10

Quản lý môi trường 10 Kinh tế phát triển

11

Phương pháp nghiên cứu trong khoa học môi trường 11
Qui hoạch tổng thể kinh tế - xã hội

12

Luật và chính sách môi trường 12
Tổ chức không gian kinh tế

13

Kinh tế môi trường 13 Marketing

14

Kỹ thuật môi trường 14
Thống kê ứng dụng

15

Thực tập thực tế chuyên ngành ĐLMT 15
Marketing địa phương

16

Thực tập tốt nghiệp 16
Xây dựng và quản lý dự án

17

Thống kê ứng dụng 17
Tin học ứng dụng (SPSS)

18

Dân số, môi trường và phát triển 18 Kinh tế quốc tế

19

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 19
Nghiên cứu thị trường

20

Độc học môi trường 20
Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh

21

Bệnh học môi trường 21
Ứng dụng GIS trong phân tích thị trường

22

Ứng dụng GIS & Viễn thám trong quản lý tài nguyên, môi trường 22
Kinh tế ngoại thương - xuất nhập khẩu

23

Giáo dục môi trường 23
Thương mại điện tử

24

Đánh giá tác động môi trường 24
Phân tích rủi ro dự án kinh tế

25

Khoá luận tốt nghiệp 25
Thiết kế đề án kinh tế

 

  26
Phân tích dữ liệu điều tra dân số-kinh tế-xã hội

 

  27
Thực tập thực tế chuyên ngành ĐLKT-PTV

 

  28
Thực tập tốt nghiệp

 

  29
Khóa luận tốt nghiệp

 

  30
Kinh tế môi trường

II.2.3. 

Chuyên ngành Địa Lý Dân Số - Xã Hội (50)
II.2.4. 
Chuyên ngành BĐ-VT-GIS (50)

1

Dân số học sức khỏe 1
Môi trường học cơ bản

2

Quy hoạch và quản lý đô thị 2
Thống kê ứng dụng

3

Thống kê ứng dụng trong địa lý kinh tế-xã hội 3
Quy hoạch và quản lý đô thị

4

Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý dân số-xã hội 4
Chính sách phát triển vùng

5

Môi trường văn hóa Việt Nam và các vấn đề gia đình VN hiện đại 5
Tin học ứng dụng (SPSS)

6

Khoa học giao tiếp 6
Phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành GIS

7

Phát triển cộng đồng 7
Thể hiện dữ liệu địa lý

8

Phân tích dữ liệu điều tra dân số-kinh tế- xã hội 8
Thu thập và xử lý dữ liệu địa lý

9

Chính sách xã hội và các vấn đề an sinh xã hội 9
Cơ sở dữ liệu GIS

10

Phân tích, dự báo và chính sách dân số 10 Phân tích GIS

11

Lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực 11
Thực hành GIS nâng cao

12

Bản đồ chuyên đề 12
Xử lý và giải đoán ảnh

13

Giới và phát triển 13
Viễn thám nâng cao

14

Xây dựng và quản lý dự án phát triển có sự tham gia 14 Lập trình cơ bản

15

Phát triển nông nghiệp nông thôn 15
Phân tích và xây dựng dữ liệu viễn thám

16

Dân số, môi trường và phát triển 16 Lập trình GIS 1

17

Địa lý kinh tế Đông Nam Á 17 Lập trình GIS 2

18

Luật và chính sách môi trường 18
Xây dựng và quản lý dự án GIS

19

Đánh giá rủi ro sinh kế cộng đồng 19
Ứng dụng GIS & Viễn thám trong quản lý môi trường/ đô thị

20

Chính sách công 20
Hệ thống thôn tin môi trường

21

Khóa luận tốt nghiệp 21
Ứng dụng GIS trong phân tích thị trường

22

Thực tập thực tế chuyên ngành ĐLDS-XH 22 Đồ án môn học

23

Thực tập tốt nghiệp 23
Khóa luận tốt nghiệp

 

  24
Thực tập thực tế chuyên ngành BĐ-VT-GIS

 

  25
Thực tập tốt nghiệp

Theo Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

3. Các khối thi vào ngành Địa lý học

- Mã ngành: 7310501

- Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Địa lý học:

 • C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Địa lý học

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Địa lý học những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 14 - 22 điểm tùy theo điểm các môn xét theo học bạ hoặc các khối thi xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

5. Các trường đào tạo ngành Địa lý học

Để theo học ngành Địa lý học, các bạn đăng ký nguyện vọng vào các trường sau:

- Khu vực miền Trung:

- Khu vực miền Nam:

6. Cơ hội việc làm của ngành Địa lý học 

Ngành Địa lý học ra trường nhiều cơ hội làm việc

Cơ hội việc làm ngành Địa lý học khá rộng mở, với những kiến thức được đào tạo trong trường, sinh viên ngành này có thể làm các công việc sau:

 • Nghiên cứu, giảng dạy địa lý ở bậc đại học, cao đẳng và trung học phổ thông (khi được bổ sung kiến thức về sư phạm).
 • Đảm nhận công việc trong các lĩnh vực tổ chức và quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên, xây dựng và quản lý các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và đô thị.
 • Chuyên ngành Địa lý môi trường: người tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực:
  • Đánh giá chất lượng môi trường;
  • Quản lý môi trường;
  • Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường.
 • Chuyên ngành Địa lý kinh tế: người tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực:
  • Phân vùng kinh tế và quy hoạch vùng;
  • Tổ chức sản xuất kinh tế theo không gian lãnh thổ;
  • Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn.
 • Chuyên ngành Địa lý dân số - xã hội: người tốt nghiệp có đủ kiến thức cơ bản, khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực:
  • Dân số và các vấn đề phát triển;
  • Dân số, sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình;
  • Quản trị nguồn nhân lực.
 • Chuyên ngành Địa lý du lịch: người tốt nghiệp có đủ kiến thức cơ bản, khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực:
  • Quy hoạch và tổ chức các lãnh thổ du lịch;
  • Hướng dẫn du lịch;
  • Quản trị du lịch.

Với những công việc trên, sau khi ra trường, sinh viên đủ năng lục làm việc tại:

 • Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Các tập đoàn kinh tế trực thuộc chính phủ;
 • Các tổ chức phi chính phủ;
 • Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường;
 • Các trường đại học, cao đẳng, THPT.

7. Mức lương của ngành Địa lý học

Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức lương của ngành Địa lý học, nếu bạn làm việc tại các đơn vị, cơ quan của nhà nước thì sẽ được hưởng mức lương cơ bản theo quy định hiện hành. Ngoài ra, khi bạn làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước thì sẽ có mức thu nhập khác nhau, tùy thuộc vào vị trí việc làm, năng lực và kinh nghiệm bản thân.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Địa lý học

Để theo học và làm việc trong ngành Địa lý học, các bạn cần phải có những tố chất sau:

 • Thích tìm tòi khám phá những quy luật của tự nhiên;
 • Suy nghĩ sâu sắc, độc lập, sáng tạo;
 • Yêu thích khoa học, có hứng thú với các tin tức khoa học;
 • Thông minh, có khả năng tư duy logic, khả năng phân tích;
 • Có khả năng tự tổ chức công việc, tự học, tự nghiên cứu;
 • Kiên trì, chăm chỉ, chịu khó, ngăn nắp, tỉ mỉ;
 • Chủ động sáng tạo, tự tin vào bản thân;
 • Có khả năng về các môn khoa học tự nhiên và xã hội;
 • Khả năng về phân tích và thống kê;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Tư duy logic và khả năng diễn đạt rành mạch.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành Địa lý học và có những lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân.

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật