CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Cập nhật: 09/08/2019 icon

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là ngành học như thế nào? Cơ hội làm việc có dễ dàng hay không? Đây là những câu hỏi được nhiều người tìm kiếm. Để hiểu hơn về ngành này, chúng ta hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tìm hiểu về ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 • Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (tiếng Anh là Environmental and Resource Economics) là ngành đào tạo sinh viên có kiến thức về kinh tế, có khả năng phân tích kinh tế các giá trị tài nguyên thiên nhiên, các dự án về tài nguyên và môi trường. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường theo định hướng chuyên nghiệp.
 • Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên giúp sinh viên có khả năng phân tích kinh tế các giá trị tài nguyên thiên nhiên, các dự án về tài nguyên và môi trường, các chính sách môi trường và quản lý tài nguyên ở các cấp khác nhau, các chính sách thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành, và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.
 • Cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là vô cùng rộng mở. Bạn có thể làm tại các bộ, sở ban ngành tài nguyên thiên nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp…
Học ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên cần chú ý điều gì?

2. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên trong bảng dưới đây.

I

Khối kiến thức Giáo dục đại cương

1

Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)

2

Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)

3

Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)

4

Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)

5

Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)

6

Anh văn căn bản 1 (*)

7

Anh văn căn bản 2 (*)

8

Anh văn căn bản 3 (*)

9

Anh văn tăng cường 1 (*)

10

Anh văn tăng cường 2 (*)

11

Anh văn tăng cường 3 (*)

12

Pháp văn căn bản 1 (*)

13

Pháp văn căn bản 2 (*)

14

Pháp văn căn bản 3 (*)

15

Pháp văn tăng cường 1 (*)

16

Pháp văn tăng cường 2 (*)

17

Pháp văn tăng cường 3 (*)

18

Tin học căn bản (*)

19

TT. Tin học căn bản (*)

20

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1

21

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2

22

Tư tưởng Hồ Chí Minh

23

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

24

Pháp luật đại cương

25

Logic học đại cương

26

Cơ sở văn hóa Việt Nam

27

Tiếng Việt thực hành

28

Văn bản và lưu trữ học đại cương

29

Xã hội học đại cương

30

Kỹ năng mềm

31

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

32

Xác suất thống kê

33

Toán kinh tế 1

34

Kỹ năng giao tiếp

II

Khối kiến thức cơ sở ngành

35

Kinh tế vi mô 1

36

Kinh tế vĩ mô 1

37

Toán kinh tế 2

38

Nguyên lý thống kê kinh tế

39

Kinh tế lượng

40

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

41

Luật kinh tế

42

Nguyên lý kế toán

43

Kinh tế công cộng

44

Kinh tế học hành vi

45

Sinh thái học cơ bản

46

TT. Sinh thái học cơ bản

47

Ứng dụng toán trong kinh doanh

48

Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề

49

Quản trị học

50

Marketing căn bản

51

Tài chính - Tiền tệ

52

Thuế

53

Quản trị tài chính

III

Khối kiến thức chuyên ngành

54

Kinh tế môi trường

55

Kinh tế tài nguyên

56

Phân tích lợi ích chi phí

57

Định giá tài nguyên môi trường

58

Kinh tế biến đổi khí hậu

59

Phân tích và đánh giá tác động môi trường

60

Thương mại và môi trường

61

Kinh tế ô nhiễm và sức khỏe

62

Kinh tế năng lượng tái tạo

63

Kế toán môi trường

64

Kiến tập ngành Kinh tế tài nguyên môi trường

65

Anh văn chuyên môn kinh tế

66

Chuyên đề kinh tế tài nguyên môi trường

67

Quản trị dự án

68

Kinh tế phát triển

69

Kinh tế sản xuất

70

Kinh tế quốc tế

71

Kinh tế học ngân hàng

72

Phân tích hoạt động kinh doanh

73

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

74

Nghiên cứu marketing

75

Kế toán tài chính 1

76

Kinh tế vùng

77

Kế toán chi phí

78

Quản lý chất lượng môi trường

79

Quản lý tài nguyên đất đai

80

Quản lý tài nguyên nước

81

Quản lý tài nguyên rừng

82

Quản lý môi trường và tài nguyên ven biển

83

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

84

Quản lý môi trường nông nghiệp

85

Sử dụng GIS trong quản lý môi trường

86

Khởi sự doanh nghiệp

87

Luận văn tốt nghiệp - KTTN&MT

88

Tiểu luận tốt nghiệp - KTTN&MT

89

Dự báo kinh tế

90

Kinh tế nông hộ

91

Kinh tế sinh thái và phát triển bền vững

92

Chính sách quản lý tài nguyên môi trường

Theo Đại học Cần Thơ

3. Các khối thi vào ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

- Mã ngành: 7850102

- Các tổ hợp môn xét tuyển: 

 • A00, Toán , Lý, Hóa
 • A01, Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • B00, Toán, Hóa học, Sinh học
 • D01, Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • C02, Ngữ văn, Toán, Hóa học

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Điểm chuẩn ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2018 khoảng từ 15 đến 20,75 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển của từng trường.

5. Các trường đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Hiện nay, trên cả nước có một số trường đại học đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên như sau:

6. Cơ hội việc làm ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Chọn ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc với mức lương khá ổn. Bạn có thể làm ở các vị trí như:

 • Các tổ chức liên quan đến tài nguyên môi trường và tài chính (xây dựng chính sách, thuế, phí ô nhiễm và khai thác tài nguyên), kế hoạch và đầu tư (xây dựng, đánh giá, thẩm định, quản lý và thực hiện dự án về cải tạo môi trường và khai thác tài nguyên, quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên).
 • Nhân viên/Quản lý: đảm nhiệm công tác tư vấn, quản lý, phân tích các vấn đề về môi trường tại các công ty tư vấn, các doanh nghiệp khai thác và kinh doanh tài nguyên và cải thiện ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ.
 • Chuyên viên/Quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, sở ban ngành có liên quan đến kinh tế tài nguyên, quản lý tài nguyên thiên nhiên, như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...
 • Nghiên cứu viên và giảng viên: Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.
 • Chuyên viên/Quản lý tại các dự án của chính phủ và phi chính phủ về quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Học ngành kinh tế tài nguyên thiên ra trường làm gì?

7. Mức lương ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 • Đối với những sinh viên mới ra trường, mức lương của nhân viên hoạt động trọng ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên sẽ là từ 5 đến 7 triệu đồng.
 • Đối vơi những người có từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm, thu nhập nhận được là 7 đến 10 triệu đồng. Những người có từ 4 đến 5 năm làm việc sẽ trên 13 triệu đồng cho 1 tháng làm việc.

8. Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên cần những tố chất nào

Để học tập và làm việc lâu dài, gắn bó với ngành  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, bạn cần có những điều kiện và tố chất như sau:

 • Có đạo đức và nhân phẩm tốt;
 • Sống và làm việc theo nguyên tắc, pháp luật nhà nước Việt Nam;
 • Có tinh thần học và tự học các đồng nghiệp đi trước;
 • Có sự năng động, sáng tạo;
 • Nắm vững năng lực chuyên môn;
 • Làm việc chính xác, cẩn thận;
 • Có tính trung thực và thật thà;
 • Có đầy đủ sức khỏe tốt để làm việc lâu dài.

Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật