CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Địa chất học

Cập nhật: 13/07/2019 icon

Ngành Địa chất học luôn chiếm một vị trí quan trọng trong những hoạt động sản xuất như khai thác khoáng sản và dầu khí. Đây cũng là ngành học đang được nhiều người học quan tâm trong những năm gần đây. Để giúp bạn tìm hiểu ngành học hiệu quả, bài viết dưới đây xin chia sẻ thông tin tổng quan ngành Địa chất học.

1. Tìm hiểu về ngành Địa chất học

 • Địa chất học (tiếng Anh là Geology) là môn khoa học nghiên cứu về Trái đất, các vật liệu hình thành Trái đất, cấu trúc của những vật liệu đó, và các quá trình hoạt động của chúng. Nó bao gồm các nghiên cứu về nguồn gốc các sinh vật trên hành tinh của chúng ta. Một phần quan trọng của Địa chất học là nghiên cứu về thành phần, nguồn gốc, các quá trình, cấu trúc của Trái đất đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
 • Ngành Địa chất học tập trung nghiên cứu về cấu trúc, đặc điểm vật lý, động lực, và lịch sử của các vật liệu trên Trái đất, kể cả các quá trình hình thành, vận chuyển và biến đổi của các vật liệu này. Giải quyết các vấn đề của địa chất liên quan đến rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Lĩnh vực này cũng rất quan trọng trong việc khai thác khoáng sản và dầu khí. Ngoài ra, nó cũng nghiên cứu giảm nhẹ các tai biến tự nhiên và cổ khí hậu cùng các lĩnh vực kỹ thuật khác.
 • Chương trình đào tạo ngành Địa chất học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức cơ bản ngành Địa chất; kiến thức chuyên sâu và cập nhật những tiến bộ khoa học Địa chất thế giới và Địa chất Việt Nam. Bên cạnh đó, rèn luyện cho sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức hợp tác thực hiện nhiệm vụ và khả năng trình bày báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ.
 • Theo học ngành này, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành Địa chất nói chung và chuyên ngành Địa môi trường nói riêng nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Địa chất có khả năng giảng dạy ở các nhà trường, có khả năng nghiên cứu, làm việc ở các trung tâm và viện nghiên cứu, các đơn vị tìm kiếm và thăm dò địa chất, cũng như các cơ quan quản lý, sản xuất kinh doanh thuộc trung ương hoặc địa phương.
Tổng quan thông tin ngành Địa chất học

2. Chương trình đào tạo ngành Địa chất học

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn chuyên ngành Địa chất học trong bảng dưới đây.

I

Khối kiến thức chung (Không tính các học phần từ số 10 đến 12)

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

5

Tin học cơ sở 1 

6

Tin học cơ sở 3

7

Tiếng Anh cơ sở 1 

8

Tiếng Anh cơ sở 2 

9

Tiếng Anh cơ sở 3 

10

Giáo dục thể chất

11

Giáo dục quốc phòng - an ninh 

12

Kỹ năng bổ trợ 

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

13

Cơ sở văn hóa Việt Nam

14

Khoa học trái đất và sự sống

III

Khối kiến thức chung theo khối ngành

15

Đại số tuyến tính

16

Giải tích 1 Calculus 1

17

Giải tích 2 Calculus 2

18

Xác suất thống kê 

19

Cơ - Nhiệt 

20

Điện - Quang 

21

Thực hành Vật lý đại cương

22

Hóa học đại cương

IV

Khối kiến thức chung theo nhóm ngành

IV.1

Các học phần bắt buộc

23

Tiếng Anh cho Địa chất

24

Địa chất đại cương 

25

Cơ sở viễn thám và GIS 

26

Tai biến thiên nhiên 

27

Thực tập Địa chất đại cương 

28

Địa vật lý đại cương

29

Địa tin học ứng dụng 

30

Các phương pháp tổ chức khảo sát, điều tra địa chất 

IV.2

Các học phần tự chọn

31

Địa mạo học 

32

Địa chất biển 

33

Trắc địa đại cương

34

Địa vật lý biển 

V

Khối kiến thức ngành

V.1

Các học phần bắt buộc

35

Quang học tinh thể và Khoáng vật học

36

Thạch học

37

Trầm tích và địa tầng 

38

Địa chất cấu tạo

39

Thực tập Địa chất cấu tạo

40

Địa hóa

41

Cổ sinh vật học đại cương

42

Lịch sử trái đất

43

Địa chất Việt Nam

44

Khoáng sản học

45

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Địa chất

V.2

Các học phần tự chọn

46

Địa chất môi trường

47

Mô hình hóa các hệ thống trái đất

48

Tài nguyên khoáng sản Việt Nam

49

Các bồn dầu khí Việt Nam Petroleum basins of Vietnam

50

Địa chất Dầu khí

51

Địa chất Đệ tứ

52

Công nghệ tuyển và chế biến khoáng sản

53

Phương pháp thành lập bản đồ địa chất và khoáng sản

V.3

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

V.3.1

Khóa luận tốt nghiệp

54

Khóa luận tốt nghiệp Graduation 

V.3.2

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

55

Các phương pháp tìm kiếm thăm dò khoáng sản Methods of minerals and geological exploration

56

Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu Địa chất Establishing Projects in Geology

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Các khối thi vào ngành Địa chất học

- Mã ngành: 7440201

- Ngành Địa chất xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A00: Toán - Vật lý - Hóa học
 • A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh
 • B00: Toán - Sinh học - Hóa học
 • D07: Toán - Hóa học - Tiếng Anh

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Địa chất học

Điểm chuẩn ngành Địa chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, mức điểm dao động của ngành là 16 - 20 điểm.

Ngành Địa chất học

5. Các trường đào tạo ngành Địa chất học

Tuy là ngành học có tiềm năng phát triển, song số lượng trường đào tạo ngành Địa chất không nhiều. Nếu bạn đang muốn theo học ngành Địa chất học, có thể xem xét danh sách trường dưới đây:

- Khu vực miền Bắc:

- Khu vực miền Nam:

6. Cơ hội việc làm ngành Địa chất học

Ngành Địa chất học là lĩnh vực nghiên cứu khá đa dạng, bạn có thể tham khảo một số công việc trong ngành dưới đây:

 • Địa chất học: Nghiên cứu địa chất phục vụ việc tìm kiếm các khoáng sản có ích.
 • Địa chất thủy văn: Nghiên cứu địa chất để tìm kiếm, khai thác, xử lý các nguồn nước dưới lòng đất phục vụ cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp v.v…
 • Địa chất công trình - địa kỹ thuật: Nghiên cứu địa chất phục vụ cho xây dựng các dạng công trình khác nhau, đề xuất và thiết kế giải pháp xử lý nền móng công trình.
 • Nguyên liệu khoáng: Nghiên cứu địa chất phục vụ tìm kiếm khoáng sản và các công nghệ tiên tiến chế biến khoáng sản.
 • Địa sinh thái và công nghệ môi trường: Nghiên cứu địa chất ở góc độ khai thác hợp lý và bảo vệ môi trường địa chất.
 • Nhà khoa học địa chất: Xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học góp phần giải quyết những nhiệm vụ của đất nước như: nghiên cứu cấu trúc của vỏ Trái Đất tại một lãnh thổ rộng lớn hay một vùng cụ thể, quy luật hình thành và phân bố các loại khoáng sản rắn và lỏng, nguồn nước dưới đất phục vụ cho việc khai thác hợp lý kinh tế lãnh thổ trong nhiều lĩnh vực khác nhau và bảo vệ môi trường địa chất nơi con người đang sống. Nhà khoa học địa chất có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước của nhiều Bộ, ngành khác nhau, các viện nghiên cứu, các trường đại học.
 • Kỹ sư địa chất: Trực tiếp tham gia và điều hành công việc ở các chuyến đi lộ trình để thu thập thông tin, vẽ các loại bản đồ địa chất. Họ cũng điều khiển những giàn khoan lớn, những máy đo từ, địa chấn, điện trở suất của đất đá… gắn trên máy bay hoặc tàu biển hiện đại. Kỹ sư địa chất làm việc ở các Bộ, ngành khác nhau như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở tương ứng thuộc các tỉnh thành, các tổng công ty, công ty liên đoàn và đoàn địa chất - dầu khí

7. Mức lương của ngành Địa chất học

Địa chất là ngành được đánh giá cao với mức lương hấp dẫn, mức lương trung bình năm của ngành khoảng 80.000 USD/năm.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Địa chất học

Để có thể theo học ngành Địa chất, người học cần có những tố chất dưới đây:

 • Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén, bình tĩnh.
 • Có tư duy logic, phân tích, tổng hợp, có sự sáng tạo, tìm tòi.
 • Cần cù, chịu khó, tỉ mỉ, tính tự giác và trung thực trong công việc.
 • Ngoài ra còn cần trau dồi các kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng làm việc nhóm.
 • Yêu thích các môn khoa học tự nhiên như toán, vật lý, hóa học, sinh vật, địa lý.
 • Yêu thích sự tìm tòi, khám phá, biết phân tích tư duy tổng hợp, có tính logic cao.
 • Cần cù, chịu khó, tính tự giác và trung thực cao trong công việc.
 • Trình độ ngoại ngữ và tin học tốt.

Trên đây là những thông tin thí sinh cần nắm được về ngành Địa chất học. Hy vọng bài viết đã đem đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật