CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Cập nhật: 05/04/2024

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
 • Tên tiếng Anh: Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism (TUCST)
 • Mã trường: DVD
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức
 • Địa chỉ:
  • Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
  • Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  
 • SĐT: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421 - (0237) 3728 883
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.dvtdt.edu.vn/
 • Facebook:www.facebook.com/dvtdt.edu.vn/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024 (DỰ KIẾN)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

a. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 

 • Theo kế hoạch, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT

 • ĐKXT từ ngày 01/04/2024, kết thúc từng đợt theo lịch trình tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường. 

c. Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc 2023

 • ĐKXT từ ngày 01/04/2024, kết thúc từng đợt theo lịch trình tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường. 

d. Phương thức 4:  Đối với phương thức xét tuyển thẳng

 • Theo lịch trình tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2024

 • ĐKXT từ ngày 01/04/2024, kết thúc từng đợt theo lịch trình tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường. 

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp.

3. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
 • Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT;
 • Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc 2023;
 • Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2024.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Phương thức 1: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

 • Tiêu chí 1: Đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
 • Tiêu chí 2: Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào:
  • Đối với các ngành đào tạo sư phạm: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của các tổ hợp cho các ngành từ 15.0 điểm.
 • Tiêu chí 3: Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hiện hành. 

b. Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT

Có 2 hình thức xét tuyển:

* Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 vào kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 ở bậc THPT đối với các ngành xét tuyển bằng các môn văn hóa

 • Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
 • Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ ở bậc THPT gồm: kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 hoặc 2 học kỳ lớp 12 phải đạt 5,5 điểm trở lên.
  • Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; hoặc điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 từ 8,0 trở lên;
 • Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 hoặc hạnh kiểm lớp 12 phải đạt loại khá trở lên. 

* Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ ở bậc THPT gồm: kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 hoặc 2 học kỳ lớp 12 kết hợp với kết quả thi năng khiếu

 • Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
 • Tiêu chí 2: Điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 phải đạt 5,5 điểm trở lên;
  • Đối với các ngành đào tạo giáo viên:
   • Ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; hoặc điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 từ 8,0 trở lên;
   • Ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất: Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; hoặc Điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 tối thiểu là 6,5 trở lên (nếu thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục thể chất là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế; thí sinh xét tuyển ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật có điểm thi năng khiếu đạt loại xuất sắc từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0 thì điểm TBC kết quả học tập THPT tối thiểu là 5,0 trở lên);
 • Tiêu chí 3: Kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên phải đạt từ 6,5 trở lên).
 • Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 hoặc hạnh kiểm lớp 12 phải đạt loại khá trở lên.

c. Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc 2023

 • Tiêu chí 1: Đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
 • Tiêu chí 2: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của năm 2022, 2023. 
 • Tiêu chí 3: Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.

d. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 • Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tất cả các ngành đào tạo,

e. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2024 

 • Tiêu chí 1: Đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
 • Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm thi được quy đổi theo thang điểm 30 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định đối với các ngành sư phạm; mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành còn lại do Nhà trường công bố. Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

5. Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).

Đơn vị: Đồng/sinh viên/năm 

Nội dung/ Năm học Dự kiến năm học 2024-2025
A. HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY  
 • Các ngành sư phạm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục tiểu học.
 • Ngành Luật. 
10.725.000
 • Các ngành nghệ thuật: Thanh Nhạc, Đồ họa, Thiết kế thời trang
10.296.000
 • Các ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin-Thư viện (Chuyên ngành Thư viện-Thiết bị trường học, Văn thư - Lưu trữ, Công nghệ thông tin ứng dụng), Công nghệ truyền thông, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản lý Thể dục Thể thao, Ngôn ngữ Anh. 

II. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
PT 100 PT 200 PT 500 PT 301 PT 402
1 Giáo dục Mầm non 7140201 M01
M02
M03
M07
100 100 20 10 20
2 Giáo dục Tiểu học 7140202 M00
M03
D01
C20
25 25 02 01 02
3 Sư phạm Tin học 7140210 A00
A01
D01
D07
20 20 05 02 03
4 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00 14 34 06 03 03
5 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00 14 34 06 03 03
6 Giáo dục thể chất 7140206 T00
T03
T05
T08
19 45 08 04 04
7 Quản lý Thể dục thể thao 7810301 19 45 08 04 04
8 Thanh nhạc 7210205 N00 06 15 02 01 01
9 Đồ họa 7210104 H00 05 11 02 01 01
10 Thiết kế Thời trang 7210404 H00 05 11 02 01 01
11 Luật 7380101 C00
D78
C20
D66
24 56 10 05 05
12 Du lịch 7810101 40 40 10 05 05
13 Quản lý Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 7810103 40 40 10 05 05
14 Quản trị Khách sạn 7810201 40 40 10 05 05
15 Thông tin - Thư viện 7320201 48 112 20 10 10
16 Ngôn ngữ Anh 7220201 D96
D72
D15
D66
60 140 25 13 12
17 Quản lý văn hóa 7229042 C00
C15
C20
D66
12 28 05 02 03
18 Quản lý Nhà nước 7310205 19 45 08 04 04
19 Công nghệ truyền thông 7320106 05 11 02 01 01
20 Công tác xã hội 7760101 12 28 05 03 02
21 Huấn luyện viên 7810302 T00
T03
T05
T08
36 84 15 07 08
TỔNG 776 799 175    

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trường Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa như sau:Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Kết quả THPT Quốc gia

Học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Sư phạm Âm nhạc

18

Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện loại tốt, học lực loại khá.

17,5

18

19,5

18,0

18,5

24,10

26,10

Sư phạm Mỹ thuật

18

17,5

18

19,5

18,0

19,5

22,65

25,30

Giáo dục Mầm non

18

18,5

19

24

19,0

24,0

26,09

26,99

Thanh nhạc

19,5

19,5

17,5

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Đồ họa

13

15

14

15

15

15,0

15,0

16,50

15,00

Thiết kế thời trang

13

15

14

15

15

15,0

15,0

16,50

15,00

Luật

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Quản trị khách sạn

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Quản trị dịch vụ du lịch là lữ hành

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Du lịch

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Quản lý văn hóa

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Thông tin - Thư viện

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Công nghệ truyền thông

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Công tác xã hội

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Quản lý nhà nước

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Ngôn ngữ Anh

13

18

14

15

16,5

15,0

16,5

16,50

15,00

Quản lý Thể dục Thể thao

13

15

14

15

15

15,0

15,0

16,50

15,00

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

24,5

19,5

-

-

Giáo dục Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

27,30

27,40

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Khuôn viên trường Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

 

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật