CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Ngôn ngữ Đức

Cập nhật: 06/06/2019 icon

Ngôn ngữ Đức là ngôn ngữ được sử dụng khá nhiều ở các quốc gia ngoài Đức như: Hà Lan, Thụy Sỹ, Áo... Ngôn ngữ Đức đang thay đổi từng ngày và được bổ sung thêm nhiều từ ngôn ngữ tiếng Anh và Mỹ. Học ngành ngôn ngữ Đức sẽ giúp bạn tiếp cận với những cơ hội việc làm tại các công ty liên doanh, tập đoàn đa quốc gia Đức trong xu thế hội nhập.

1. Tìm hiểu ngành Ngôn ngữ Đức

 • Ngành Ngôn ngữ Đức là ngành đào tạo những cử nhân ngôn ngữ Đức có kiến thức tương đối rộng về ngữ pháp từ vựng tiếng Đức, có thể sử dụng tiếng Đức một cách thành thạo trong giao tiếp và trong công việc; có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ văn hóa các nước nói tiếng Đức và các kỹ năng cần thiết để công tác trong các lĩnh vực như biên phiên dịch, kinh tế và du lịch.
Ngành Ngôn ngữ Đức là một ngành học có nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn
 • Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Đức tại các trường đại học trang bị cho sinh viên kiến thức và nền tảng cơ bản về tiếng Đức và các kỹ năng cơ bản sử dụng trong giao tiếp đó là: kỹ năng nghe - nói - đọc và viết. Ngành học này đào tạo nên những cá nhân có trình độ nghiệp vụ vững vàng, và hình thành năng lực nghiên cứu khoa học về: lý thuyết ngôn ngữ, lý thuyết dịch ngôn ngữ, về văn hoá - văn học. Đồng thời, còn tìm hiểu thêm các nền văn hóa, văn minh của các nước nói tiếng Đức.
 • Bên cạnh đó, ngành học này còn trang bị thêm kỹ năng chuyên sâu chuẩn bị cho các sinh viên sau khi ra trường đó là tiếng Đức thương mại: gồm các hệ thống vốn từ về kinh tế, chính trị, thương mại, tài chính, kinh doanh, du lịch, ngoại giao, hợp tác, đàm phán… Sinh viên học ngành Ngôn ngữ Đức sau khi ra trường đã nắm vững tất cả các kỹ năng mềm, kỹ năng cứng cần có để bắt đầu cho một công việc hứa hẹn thành công.

2. Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Đức

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Ngôn ngữ Đức trong bảng dưới đây.

I

Khối kiến thức chung (không tính các môn học từ số 9 đến số 11)

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ sở 2

6

Ngoại ngữ cơ sở 1

7

Ngoại ngữ cơ sở 2

8

Ngoại ngữ cơ sở 3

9

Giáo dục thể chất

10

Giáo dục quốc phòng-an ninh

11

Kỹ năng bổ trợ

II

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

12

Địa lý đại cương

13

Môi trường và phát triển

14

Thống kê cho khoa học xã hội

15

Toán cao cấp

16

Xác suất thống kê

III

Khối kiến thức chung của khối ngành

III.1

Bắt buộc

17

Cơ sở văn hóa Việt Nam

18

Nhập môn Việt ngữ học

III.2

Tự chọn

19

Tiếng Việt thực hành

20

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

21

Logic học đại cương

22

Tư duy phê phán

23

Cảm thụ nghệ thuật

24

Lịch sử văn minh thế giới

25

Văn hóa các nước ASEAN

IV

Khối kiến thức chung của nhóm ngành

IV.1

Khối kiến thức Ngôn ngữ – Văn hóa

IV.1.1

Bắt buộc

26

Ngôn ngữ học tiếng Đức 1

27

Ngôn ngữ học tiếng Đức 2

28

Đất nước học Đức

29

Giao tiếp liên văn hóa

IV.1.2

Tự chọn

30

Từ vựng học tiếng Đức

31

Ngữ nghĩa học tiếng Đức

32

Ngữ dụng học tiếng Đức

33

Ngôn ngữ học đối chiếu

34

Văn học Đức 1

35

Đất nước học Áo – Thụy Sĩ

36

Văn học Đức 2

IV.2

Khối kiến thức tiếng

37

Tiếng Đức 1A

38

Tiếng Đức 1B

39

Tiếng Đức 2A

40

Tiếng Đức 2B

41

Tiếng Đức 3A

42

Tiếng Đức 3B

43

Tiếng Đức 4A

44

Tiếng Đức 4B

45

Tiếng Đức 3C

46

Tiếng Đức 4C

V

Khối kiến thức ngành (Chọn 1 định hướng)

V.1

Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức Phiên dịch

V.1.1

Bắt buộc

47

Lý thuyết dịch

48

Phiên dịch

49

Biên dịch

50

Phiên dịch nâng cao

51

Biên dịch nâng cao

52

Kỹ năng nghiệp vụ biên-phiên dịch

V.1.2

Tự chọn

V.1.2.1

Các môn học chuyên sâu

53

Phiên dịch chuyên ngành

54

Biên dịch chuyên ngành

55

Công nghệ trong dịch thuật

56

Dịch văn học

57

Phân tích đánh giá bản dịch

V.1.2.2

Các môn học bổ trợ

58

Kinh tế Đức

59

Kinh tế du lịch Đức

60

Tiếng Đức kinh tế

61

Tiếng Đức tài chính – ngân hàng

62

Tiếng Đức du lịch

V.2

Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức-Kinh tế

V.2.1

Bắt buộc

63

Phiên dịch

64

Biên dịch

65

Tiếng Đức kinh tế

66

Kinh tế vi mô

67

Kinh tế vĩ mô

68

Tiền tệ ngân hàng

V.2.2

Tự chọn

V.2.2.1

Các môn học chuyên sâu

69

Tiếng Đức kinh tế nâng cao

70

Kinh tế Đức

71

Nhập môn quản trị học

72

Kinh tế quốc tế

73

Nhập môn Marketing

74

Nguyên lý kế toán

75

Kinh tế phát triển

V.2.2.2

Các môn học bổ trợ

76

Phiên dịch nâng cao

77

Biên dịch nâng cao

78

Kinh tế du lịch Đức

79

Tiếng Đức tài chính – ngân hàng

80

Tiếng Đức du lịch

V.3

Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức-Du lịch

V.3.1

Bắt buộc

81

Phiên dịch

82

Biên dịch

83

Tiếng Đức du lịch

84

Nhập môn khoa học du lịch

85

Kinh tế du lịch

86

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

V.3.2

Tự chọn

V.3.2.1

Các môn học chuyên sâu

87

Quản trị kinh doanh lữ hành

88

Quản trị kinh doanh khách sạn

89

Hướng dẫn du lịch

90

Tiếng Đức du lịch nâng cao

V.3.2.2

Các môn học bổ trợ

91

Phiên dịch nâng cao

92

Biên dịch nâng cao

93

Tiếng Đức kinh tế

94

Kinh tế du lịch Đức

95

Đất nước học Áo Thuỵ Sĩ

V.4

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

96

Thực tập

97

Khóa luận tốt nghiệp hoặc 2 trong các học phần tự chọn của IV hoặc V

Theo Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Các khối thi vào ngành Ngôn ngữ Đức 

Ngành Ngôn ngữ Đức có mã ngành 7220205, xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • D01 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D05 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức)
 • D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Đức

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Đức tại các trường đại học từ 27 - 29 điểm, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018. Trong đó, một số trường sẽ áp dụng xét điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.

5. Các trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Đức

Ngành Ngôn ngữ Đức ở nước ta hiện nay chỉ có 2 trường đại học đang đào tạo, đó là:

6. Cơ hội việc làm ngành Ngôn ngữ Đức

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Đức, các bạn có thể đảm nhận những vị trí công tác đầy hấp dẫn với mức lương ổn định sau đây:

 • Phiên dịch viên: Biên dịch, phiên dịch viên có khả năng làm việc độc lập tại các cơ quan xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Đức, soạn thảo văn bản tiếng Đức, phiên dịch tiếng Đức sang tiếng Việt và ngược lại giúp đáp ứng được nhu cầu về giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.
 • Thư ký, trợ lý giám đốc: Làm nhân viên dự án, thư ký, nhân viên đối ngoại tại các công ty liên doanh. Trực tiếp tham gia đàm phán, kí kết hợp đồng kinh doanh, kinh tế, hay nhân viên điều phối dự án.
 • Hướng dẫn viên du lịch: Nếu có vốn bạn có thể mở công ty du lịch chuyên phục vụ du khách nước Đức hay có thể làm hướng dẫn viên tại các khu du lịch có nhiều du khách nước Đức. Bên cạnh đó, có thể tổ chức các tour du lịch đón tiếp du khách nước ngoài và khai thác, xây dựng các sản phẩm du lịch...
 • Nhân viên Marketing: Cập nhật những thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa của thị trường Đức để áp dụng với các chiến dịch marketing của công ty, doanh nghiệp một cách hiệu quả. Trực tiếp quản lý và viết bài lên website, blog, fanpage của công ty bằng tiếng Đức.
 • Làm việc tại nước Đức nếu như bạn muốn du lịch nước ngoài hay muốn định lâu dài cùng gia đình tại nước Đức.
 • Giáo viên dạy tiếng Đức: Giảng dạy tiếng Đức tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Đức... hoặc làm nghiên cứu sinh tại các viện nghiên cứu ngôn ngữ Đức.
Ngành ngôn ngữ Đức đang được nhiều bạn trẻ quan tâm

7. Mức lương của ngành Ngôn ngữ Đức

Ngành Ngôn ngữ Đức tương đối khó học, đầu ra ít nên cơ hội việc làm ngành này rất cao với mức lương hấp dẫn.

 • Đối với sinh viên mới ra trường bạn đã có thể kiếm từ 400 - 800 USD/tháng (tương đương 9 - 16 triệu VNĐ) tại các công ty, doanh nghiệp nước ngoài.
 • Với những người có thâm niên trong nghề và được làm cấp quản lý mức lương được trả cho bạn thấp nhất là 1000USD/tháng (tương đương 23 triệu VNĐ), thậm chí là 1.500USD - 2000USD nếu bạn có năng lực.

8. Những tố chất cần có để theo học ngành Ngôn ngữ Đức

Để học tập và những công việc liên quan đến ngôn ngữ Đức bạn cần có những tố chất sau:

 • Niềm đam mê với ngôn ngữ nước ngoài đặc biệt là tiếng Đức;
 • Mong muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa, con người nước Đức và những nước nói tiếng Đức;
 • Muốn một công việc có thu nhập tính bằng USD sau khi ra trường;
 • Có khả năng nhẫn nại, nghiêm túc trong công việc;
 • Người có tính tỉ mỉ, cần cù chịu khó;
 • Muốn giao tiếp thông thạo với người nước ngoài;
 • Muốn làm việc trong môi trường hiện đại, công nghiệp hóa, đồng nghiệp người nước ngoài;
 • Muốn đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và nói được nhiều ngôn ngữ nước ngoài.

Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp các bạn hiểu thêm về ngành Ngôn ngữ Đức và nếu bạn còn đang băn khoăn tìm một ngành học phù hợp thì ngành học này đáng để bạn thử sức đó.

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật