CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Hán Nôm

Cập nhật: 04/06/2019 icon

Ngành Hán Nôm là ngành đào tạo những người làm công tác có liên quan đến Hán Nôm như biên dịch, sưu tầm, nghiên cứu. Vậy chương trình đào tạo cũng như cơ hội việc làm của ngành Hán Nôm ra sao? Các bạn hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu ngành Hán Nôm

 • Ngành Hán Nôm là một ngành khoa học có khả năng liên kết con người, xã hội hiện đại với lịch sử và truyền thống văn hóa; giúp cung cấp tri thức về lịch sử, văn hóa, ngữ văn và kiến thức cơ bản về Hán Nôm. Cụ thể là các hoạt động: Sưu tầm, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm, đáp ứng nhu cầu của các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, cơ quan nhà nước, các tổ chức và đoàn thể, công ty, doanh nghiệp.
 • Chương trình đào tạo ngành Hán Nôm cung cấp cho sinh viên những thông tin, khái niệm về văn học và văn hóa, về hệ thống các đặc trưng văn hóa Việt Nam. Đồng thời, trang bị những kỹ năng, phương pháp về cách tìm hiểu những vấn đề về văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, ngành Hán Nôm còn cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng thực hành ngôn ngữ văn bản khoa học tiếng Việt; có tác dụng giúp sinh viên phân tích tạo lập văn bảo khoa học tiếng Việt.
 • Học ngành Hán Nôm sẽ giúp sinh viên có tri thức về lĩnh vực lịch sử, văn hoá, triết học và ngữ văn làm kiến thức nền. Sau đó, đi sâu trang bị những kiến thức cơ bản như: Chữ Nôm, Hán văn cơ sở, văn bản Nôm, văn tự học Hán Nôm, từ chương học Hán Nôm và các tri thức về Nho giáo, Phật giáo. Các kiến thức cơ sở về Hán văn, gồm những nguyên tắc cấu tạo hệ thống văn tự của người Hán, các quy tắc cú pháp, hư từ quan trọng và vốn chữ Hán thường hay dùng.
Sinh viên học ngành Hán Nôm được trang bị tri thức về thể loại Hán văn Việt Nam giúp lý giải văn bản Hán văn đơn giản và nhanh chóng

2. Chương trình đào tạo ngành Hán Nôm

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Hán Nôm trong bảng dưới đây.

I

Khối kiến thức chung
(chưa tính các học phần từ số 9 đến số 11)

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
The Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam

5

Tin học cơ sở 2
Introduction to Informatics 2

6

Ngoại ngữ cơ sở 1
Foreign Language 1

 

Tiếng Trung cơ sở 1
General Chinese 1

7

Ngoại ngữ cơ sở 2
Foreign Language 2

 

Tiếng Trung cơ sở 2
General Chinese 2

8

Ngoại ngữ cơ sở 3
Foreign Language 3

 

Tiếng Trung cơ sở 3
General Chinese 3

9

Giáo dục thể chất
Physical Education

10

Giáo dục quốc phòng - an ninh
National Defence Education

11

Kĩ năng bổ trợ
Soft skills

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

II.1

Các học phần bắt buộc

12

Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Research Methods

13

Cơ sở văn hoá Việt Nam
Fundamentals of Vietnamese Culture

14

Lịch sử văn minh thế giới
History of World Civilization

15

Logic học đại cương
General Logics

16

Nhà nước và pháp luật đại cương
Basic of State and Law

17

Tâm lý học đại cương
General Psychology

18

Xã hội học đại cương
General Sociology

II.2

Các học phần tự chọn

19

Kinh tế học đại cương
General Economics

20

Môi trường và phát triển
Environment and Development

21

Thống kê cho khoa học xã hội
Statistics for Social Sciences

22

Thực hành văn bản tiếng Việt
Practicing on Vietnamese Texts

23

Nhập môn Năng lực thông tin
Introduction to Information Literacy

III

Khối kiến thức theo khối ngành

III.1

Các học phần bắt buộc

24

Dẫn luận ngôn ngữ học
Introduction to Linguistics

25

Hán Nôm cơ sở
Basic Sino – Nom

26

Lịch sử Việt Nam đại cương
Overview of Vietnam History

27

Nghệ thuật học đại cương
General Artistry

III.2

Các học phần tự chọn

28

Báo chí truyền thông đại cương
Fundamentals of Mass Communication

29

Mỹ học đại cương
General Aesthetics

30

Nhân học đại cương
Introduction to Anthropology

31

Phong cách học tiếng Việt
Vietnamese Stylistics

32

Văn học Việt Nam đại cương
General Vietnamese Literature

33

Việt ngữ học đại cương
General Vietnamese Language Study

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

IV.1

Các học phần bắt buộc

34

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII
Vietnamese Literature from 10th Century to First Half of 18thCentury

35

Văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX
Vietnammese Literature from the Late Half of 18thCentury to 19thCentury

36

Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo
Confucianism, Buddhism, and Taoism

IV.2

Các học phần tự chọn

37

Tin học Hán Nôm
Infommatics for Sino-Nom Studies

38

Văn học Trung Quốc từ cổ đại đến đời Đường
Chinese Literature from Ancient Age to Tang Dynasty

39

Giới thiệu và phân tích kho sách Hán Nôm
An Introduction and Analysis to Sino-Nom Book Stack

40

Giáo dục và khoa cử Việt Nam
Classical Education and Examination in Vietnam

V

Khối kiến thức ngành

V.1

Các học phần bắt buộc

41

Văn tự học Hán Nôm
Grammatology for Sino-Nom Studies

42

Văn bản học Hán Nôm
Textology for Sino-Nom Studies

43

Ngữ pháp văn ngôn
Classical Chinese Grammar

44

Tứ thư 1 (Luận ngữ - Mạnh Tử)
The Four Books 1 (Lunyu - Mengzi)

45

Tứ thư 2 (Đại học – Trung dung)
The Four Books 2 (Daxue-Zhongyong)

46

Ngũ kinh 1 (Thi – Thư)
The Five Classics 1 (Shijing-Shujing)

47

Ngũ kinh 2 (Lễ - Dịch)
The Five Classics 2 (Lijing-Yijing)

48

Ngũ kinh 3 (Xuân Thu - Tả truyện)
The Five Classics 3 (Chunqiujingwith Zuo’s Comments)

49

Hán văn Việt Nam thế kỷ X – XIV
Vietnam’s Chinese Writings from 10th Century to 14thCentury

50

Hán văn Việt Nam thế kỷ XV – XVIII
Vietnam’s Chinese Writings from 15th Century to 18thCentury

51

Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX – XX
Vietnam’s Chinese Writings from 19th Century to 20thCentury

52

Văn bản chữ Nôm
Texts Written in Nom Script

V.2

Các học phần tự chọn

53

Từ chương học Hán Nôm
Rhetorics for Sino-Nom Studies

54

Đường thi - Cổ văn
Poetry of Tang Dynasty and Classical Writings

55

Tản văn triết học Tống – Minh
Song and Ming Dynasties’ Philosophical Proses

56

Thực hành văn bản Hán Nôm
Sino-Nom Texts in Practice

57

Chư Tử
Zhuzi (Chinese Ancient Philosophical Masters)

58

Tinh tuyển Hán văn Phật giáo
Collection of Buddhism sino literature

V.3

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thếkhóa luận tốt nghiệp

59

Thực tập
Field Work

60

Niên luận
Annual Thesis

61

Khoá luận tốt nghiệp
Final Thesis

 

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

62

Phân tích văn bản Hán văn
Analysis to Chinese Writings

63

Phân tích văn bản chữ Nôm
Analysis to Nom Writings

Theo Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Các khối thi vào ngành Hán Nôm

Ngành Hán Nôm có mã ngành 7220104,  xét tuyển các tổ hợp môn sau đây:

 • C00 (Ngữ Văn, Địa Lý, Lịch Sử)
 • D01(Ngữ Văn, Toán,Tiếng Anh)
 • D02 (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Nga)
 • D03 (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Pháp)
 • D04 (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Trung)
 • D05 (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Đức)
 • D06 (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Nhật)
 • D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • D79 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức)
 • D80 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga)
 • D81 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)
 • D82 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp)
 • D83 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn của ngành Hán Nôm

Điểm chuẩn ngành Hán Nôm vào các trường đại học dao động từ 15 - 20 điểm, điểm trúng tuyển dựa vào điểm các tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét theo học bạ.

Ngành Hán Nôm lấy bao nhiêu điểm?

5. Các trường đào tạo ngành Hán Nôm 

Nếu các bạn muốn theo học ngành Hán Nôm có thể đăng ký vào các trường đại học sau:

6. Cơ hội việc làm trong ngành Hán Nôm 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm sau khi ra trường đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất trong việc xử lý, biên dịch Hán Nôm cho các tổ chức nhà nước, chính trị, xã hội... phục vụ cho công cuộc xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Cụ thể, bạn có thể đảm nhận các công việc sau:

 • Chuyên sưu tầm, bảo quản các văn bản Hán nôm cho tổ chức, viện bảo tàng, các trường học, trường nghề...
 • Nghiên cứu văn bản Hán Nôm tại các cơ quan văn hóa, tổ chức lưu trữ thông tin.
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành Hán Nôm như: ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Khoa học Huế, các khoa Ngữ văn tại các trường Đại học như: Sư Phạm, Đh Vinh, Cần Thơ...
 • Dạy Ngữ văn tại các trường cấp Trung học phổ thông và THCS trên toàn quốc.
 • Chuyên viên nghiên cứu Hán Nôm tại các Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Đông Nam Á, Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học...
 • Cán bộ tại các Viện bảo tàng Quốc gia,Thành phố, cơ quan bảo tồn văn hóa trên cả nước.
 • Phiên dịch viên tại các cơ quan, hay công ty nước ngoài sử dụng tiếng Hoa.
 • Biên tập viên tại các cơ quan báo chí, tạp chí ngành, hướng dẫn viên cho cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân.

7. Mức lương của ngành Hán Nôm

Mức lương của ngành Hán Nôm phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm làm việc trong nghề, cụ thể là:

 • Với sinh viên chưa có kinh nghiệm chỉ phụ trách công việc biên tập, sưu tầm bảo quản, mức lương chỉ từ 7 - 9 triệu/tháng.
 • Những cá nhân có kinh nghiệm có thể xin vào làm tại Viện bảo tàng, Viện nghiên cứu, hay phiên dịch viên với mức lương khá cao từ 10 - 16 triệu/tháng.

8. Những tố chất cần có để theo học ngành Hán Nôm

Để theo học và làm việc trong ngành Hán Nôm bạn cần có những tố chất sau:

 • Yêu thích và học tốt các môn Khoa học xã hội.
 • Nhanh nhạy trong việc tiếp thu phương pháp, nghiên cứu của ngành Hán Nôm; linh hoạt trong cách khai thác nguồn tài liệu sách, báo, internet... giúp vận dụng hiệu quả trong công tác.
 • Có ý thức tự lập, cần cù, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong công việc liên quan đến Hán Nôm, có thể tu dưỡng ý chí phấn đấu lên những vị trí cao hơn trong các cơ quan, tổ chức.

Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về ngành Hán Nôm, nếu bạn yêu thích ngành học này thì hãy đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học phù hợp để có cơ hội học tập và nghiên cứu Hán Nôm trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp nhé!

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật