CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Cập nhật: 08/06/2019 icon

Chủ nghĩa xã hội khoa học về mặt lý luận là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mac - Lenin, nhằm nghiên cứu sự vận động của xã hội, thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản chủ nghĩa. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu hơn về phân tích, lập luận và thuyết trình phục vụ cho công việc.

1. Tìm hiểu ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

 • Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học (tiếng Anh là Scientific Socialism) là ngành giảng dạy các kiến thức về chủ nghĩa xã hội khoa học, về các phương pháp tư duy khoa học, các kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc và cuộc sống.
 • Chương trình đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị những kiến thức về hệ thống chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chính sách đường lối, pháp luật của Đảng, của Nhà nước. Bên cạnh đó, cung cấp thêm tri thức các lĩnh vực như khoa học xã hội và nhân văn.
 • Ngành học này cung cấp tri thức chuyên sâu về phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học, giúp bạn tư duy khoa học, và có khả năng vận dụng kiến thức đã học được vào thực tế công việc. Từ đó, sinh viên có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết nhanh chóng, linh hoạt các vấn đề về thực tiễn.
 • Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học giảng dạy các bạn sinh viên có năng lực đấu tranh với các thế lực thù địch, quan điểm sai trái, những tư duy đi ngược với lợi ích dân tộc, của đất nước. Đồng thời, hình thành ý thức, tư tưởng bảo vệ hệ tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Sinh viên được đào tạo thêm kỹ năng sư phạm, kỹ năng xử lý các tình huống giao tiếp, công việc và mối quan hệ cấp trên, đồng nghiệp. Qua đó, giúp sinh viên:
  • Tự độc lập trong việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn.
  • Khả năng phân tích nhạy bén, biết nắm bắt vấn đề nhanh, phân tích đánh giá hiệu quả trong công việc và cuộc sống.
  • Có khả lên kế hoạch, đề xuất ý tưởng, tham mưu, tư vấn cho các cấp lãnh đạo, quản lý cấp cao, giúp hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý hiệu quả.
Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị những kiến thức về hệ thống chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

2. Chương trình đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học trong bảng dưới đây.

I

Khối kiến thức chung

1

Ngoại ngữ cơ bản (chọn 1 trong 5 thứ tiếng)

 

Tiếng Anh cơ bản 

 

Tiếng Nga cơ bản 

 

Tiếng Pháp cơ bản 

 

Tiếng Đức cơ bản

 

Tiếng Trung cơ bản 

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

II.1

Khối kiến thức cơ sở

II.1.1

Các học phần bắt buộc

2

Thế giới quan và Phương pháp luận triết học

3

Thời đại ngày nay: Những vấn đề chính trị - xã hội

4

Phương pháp nghiên cứu triết học

II.1.2

Các học phần tự chọn

5

Tư tưởng triết học Việt Nam: Truyền thống và hiện đại

6

Triết học về con người trong cách mạng khoa học - công nghệ

7

Phạm trù quy luật trong lịch sử triết học với việc nhận thức quy luật xã hội

8

Vũ trụ quan trong triết học phương Đông

9

Triết học về tôn giáo trong thời đại ngày nay

10

Đạo đức sinh thái trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

11

Triết học lịch sử

12

Vấn đề dân chủ và dân chủ hoá đời sống xã hội: Lịch sử và hiện đại

II.2

Khối kiến thức chuyên ngành

II.2.1

Các học phần bắt buộc

13

Phương pháp luận nghiên cứu chủ nghĩa xã hội

14

Chủ nghĩa xã hội và vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

16

Những vấn đề chính trị - xã hội của chủ nghĩa tư bản

II.2.2

Các học phần tự chọn

17

Chính sách an sinh xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

18

Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (16 triết)

19

Giai cấp công nhân hiện đại và sứ mệnh lịch sử của nó

20

Trí thức Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước

21

Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

22

Chủ nghĩa Mác phương Tây

23

Các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng: khía cạnh triết học

24

Nông dân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

25

Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay.

26

Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại: những vấn đề chính trị - xã hội

27

Quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay

28

Văn hóa làng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

29

Vấn đề triết học của khoa học và công nghệ hiện đại

30

Xã hội dân sự

III

Luận văn (Thesis)

Theo Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Các khối thi vào ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Mã ngành: 7229008

- Các tổ hợp môn xét tuyển:

 • C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử)
 • C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí)
 • C14 (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân)
 • D01 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

4. Điểm chuẩn của ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Điểm chuẩn ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học năm 2018 là 20 điểm, dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

5. Các trường đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Hiện nay, ở nước ta chưa có nhiều trường đại học đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, nếu bạn muốn theo học ngành này thì có thể đăng ký nguyện vọng vào ngành Triết học - chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học viện Báo chí và tuyên truyền

6. Cơ hội việc làm của ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Sau khi tốt nghiệp ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, các bạn có đủ năng lực và kỹ năng để có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

 • Giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội, môn Đường lối cách mạng Việt Nam, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề.
 • Giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân tại các trường THPT, THCS trên địa bàn cả nước. Hoặc bạn có thể nhận học sinh dạy thêm tại nhà, mở lớp ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 • Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu chính trị, triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, hay các cơ quan nghiên cứu triết học.
 • Cán bộ công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, Chính Phủ, cơ quan Đảng từ cấp trung ương tới địa phương như: hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ban tuyên giáo, Đảng ủy, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ...
 • Hành chính văn phòng: làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam.
 • Viết văn, viết sách: làm việc tại các cơ quan phát hành sách, truyên tranh, thơ... Tham gia viết lời bình văn, thơ tại các diễn đàn lớn.
Sau khi tốt nghiệp bạn sẽ làm cán bộ công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, Chính Phủ, cơ quan Đảng từ cấp trung ương tới địa phương

7. Mức lương của ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

 • Mức lương cơ bản nếu làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, sẽ được tính theo quy định của Nhà nước đối với bậc đại học, với mức trung bình là 5-6 triệu/tháng.
 • Đối với những cá nhân làm tại các cơ quan nước ngoài, mức lương cơ bản sẽ cao hơn khoảng 7 - 10 triêu/tháng, tùy theo năng lực của bạn.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Nếu bạn có những tố chất sau thì bạn hoàn toàn phù hợp với ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học đó. Cụ thể:

 • Có tư duy sâu sắc, đầu óc linh hoạt, sáng tạo;
 • Khả năng làm việc độc lập: Tự lên kế hoạch công việc và mục tiêu thực hiện;
 • Cần cù chịu khó trong công việc;
 • Có thái độ làm việc nghiêm túc;
 • Tính nhẫn nại và chịu được khó khăn, thử thách;
 • Có khả năng thích ứng nhanh với công việc;
 • Có năng lực về lý luận, phân tích, đánh giá;
 • Biết cách áp dụng lý thuyết học được vào thực tế cuộc sống và công việc.

Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngành Chủ nghĩa khoa học xã hội và giúp bạn có những lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật