CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 215 (Có đáp án)

Cập nhật: 14/04/2020 icon

Để ôn tập môn Vật Lý là một quá trình đòi hỏi giúp cho các bạn học sinh cần phải luyện tập và giải bài thường xuyên. Đây là phương pháp giúp cho các sĩ tử tiếp cận với đề thi thử từ các tỉnh thành trên toàn quốc để làm quen, tư duy cũng như nhạy bén với các dạng bài tập.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 215

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.1019−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.1088 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.102323 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c22

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=Acos(ωt+φ); trong đó A, ω là các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là      

A. (ωt +φ)    

B. ω    

C. φ        

D. ωt

Câu 2. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 3. Một con lắc đơn chiều dài dây treo là l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do là g.  Tân số dao động  của con lắc đơn cho bởi công thức

A. f=2πgl−−√f=2πgl   

B. f=12πjg−−√f=12πjg     

C . f=2π.lg−−√f=2π.lg  

D. f=12πgj−−√f=12πgj

Câu 4. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau và có biên độ lần lượt là A11, A22. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là         

A. | A11 + A22|

B.  A21+A22−−−−−−−√A12+A22    

C. A21A22−−−−−−−√A12−A22      

D. A11 + A22

Câu 5. Một vật nhỏ dao động theo phương trinh  x=4cos(4πt+π6)x=4cos⁡(4πt+π6) (x, tính bằng cm, t tính bằng giây). Chu kì của dao động là        

A. 1s.                 

B. 0,5 s.                  

C. 0,25 s.                   

D. 2s.

Câu 6. Một sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với  tốc độ v, tấn số sóng là f. Khi đó bước sóng được tính theo công thức

A. λ=v2fλ=v2f      

B. λλ = v.f     

C. λλ = 2v.f     

D. λ=vfλ=vf

Câu 7. Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí phụ thuộc vào

A. tần số âm.     

B. vận tốc âm.    

C. biên độ âm.     

D. năng lượng âm.

Câu 8. Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

A. hai lần bước sóng.        

B. một bước sóng.

C. một nửa bước sóng.        

D. một phần tư bước sóng.

Câu 9.  Cho biểu thức công năng của dòng điện xoay chiều là i = I00cos(ωωt+φφ). Công năng hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là:

A. I=I02I=I02    

B. I = 2I00.    

C. I=I02–√I=I02       

D. I=I02I=I02

Câu 10. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

A. hiện tượng tự cảm.          

B. hiện tượng cảm ứng điện từ.    

C. hiện tượng tạo ra từ trường quay.    

D. hiện tượng quang điện

Câu 11. Đặt điện áp u = U00cosωωt  (với  U0 không đổi, ωω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở  R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Khi ωω = ωω00 trong mạch có cộng hưởng điện. Công suất tiêu thụ của mạch đó là

A. U22RU22R              

B. U202RU022R      

C. u22Ru22R      

D. u2Ru2R 

Câu 12.  Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là bao nhiêu?

A. f = 70 Hz.          

B. f = 40 Hz.                 

C. f = 60 Hz.                   

D. f = 50 Hz.

Câu 13.  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

Câu 14. Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch khuyếch đại âm tần           

B. Mạch biến điệu          

C. Loa          

D. Mạch tách sóng

Câu 15. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3μμH và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị

A. 11,2 pF    

B. 10,2 nF    

C. 10,2 pF    

D. 11,2 nF

Câu 16.  Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: Đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

A. đỏ    

B. lam    

C. chàm

D. tím

Câu 17.  Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 μμm

B. Tia tử ngoại được sử dụng để dò tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại.

C. Tia tử ngoại không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.

D. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.

Câu 18. Quang phổ liên tục :

A. Do các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra

B. Do các chất khí hoặc hơi ở áp suất thấp nóng sáng phát ra

C. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

D. Dùng để nhận biết thành phần các chất trong nguồn sáng

Câu 19. Biết giới hạn quang điện của kẽm là λ0λ0  = 350nm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng có bước sóng

A. 0,1 μμm.    

B. 200nm.    

C. 300nm.    

D. 0,4μμ m

Câu 20. Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.1019−19 J. Bức xạ này thuộc miền

A. ánh sáng nhìn thấy.    

B. sóng vô tuyến.    

C. hồng ngoại.    

D. tử ngoại.

Câu 21. Thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh không có nội dung nào?

A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.1088 m/s dọc theo các tia sáng.

B. phôtôn chỉ tồn tại khi nó đứng yên.

C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

D. Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, năng lượng mỗi phôtôn là ε = hf.

Câu 22.  Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -0,544 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A. -13,056 eV.    

B. 4 eV.    

C. 13,056 eV.    

D. 17 eV.

Câu 23. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.                     

B. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

C. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.                     

D. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

Câu 24. Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân 23592U92235U ; 13755Cs55137Cs ; 5626Fe2656Fe và 42He24He  là:

A. 23592U92235U      

B. 5626Fe2656Fe      

C.42He24He       

D. 13755Cs55137Cs  

Câu 25. Cho phản ứng hạt nhân 199F919F + p -->168O816O  + X , X là hạt:

A.ββ−     

B. α     

C. β+β+     

D. n.

Câu 26. Phản ứng phân hạch

A. chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ.

B. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

C. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn.

D. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

Câu 27. Lực Lorenxo là:

A. Là lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện.

C. Lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường

D. Lực từ do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia

Câu 28. Dòng dịch chuyển có hướng của các ion là bản chất dòng điện trong môi trường :

A. kim loại    

B. chất điện phân    

C. chất khí    

D. chân không

Câu 29. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm, đeo kính để nhìn rõ vật ở xa vô cùng mà mắt không điều tiết. Kính đeo sát mắt. Độ tụ của kính thích hợp phải đeo là:

A. 2dp    

B. – 1dp    

C. 1,5dp    

D. 1dp

Câu 30. Hiệu điện thế giữa hai điểmM và N là UMNMN =1(V).Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 1 (C) từ M đến N là:    

A. A = - 1 (J).    

B. A = + 1 (J).    

C. A = - 1 (mJ).    

D. A = + 1 (mJ).

Câu 31. Cho khối lượng proton mpp = 1,0073 u, của nơtron là mnn = 1,0087 u và của hạt nhân42He24He  là mmα = 4,0015u và 1uc22 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân 42He24He là

A. 0,03 MeV.    

B.4.55.1018−18     

C. 4,88.1015−15      

D. 28,41 MeV.

Câu 32. Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố  định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng λ bằng

A. 0,6 μm    

B.  0,5 μm    

C. 0,4 μm    

D. 0,7 μm

Câu 33. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp với điện dung C thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều u=1002–√cos100πtu=1002cos⁡100πt V. Điều chỉnh C đến giá trị C=C1=104πC=C1=10−4π F hayC=C1=1043πC=C1=10−43π  F thì mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng cường độ dòng điện trong mạch tương ứng lệch pha nhau 12000. Điện trở thuần R bằng

A.  10031003Ω.    

B. 100 Ω .    

C. 1003–√3  Ω  

D. 20032003 Ω.

Câu 34. Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?   

A. 3,1 cm.                

B. 4,2 cm.     

C. 2,1 cm.     

D. 1,2 cm. 

Câu 35: Tại mặt chất lỏng, hai nguồn S11, S22 cách nhau 13 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trìnhu1=u2=Acos40πtu1=u2=Acos⁡40πt  cm (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Ở mặt chất lỏng, gọi ∆ là đường trung trực của

S11S22. M là một điểm không nằm trên S11S22 và không thuộc ∆, sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến ∆ là

A. 2,00 cm.    

B. 2,57 cm.    

C. 2,46 cm.    

D. 4,92 cm

Câu 36. Một con lắc lò xo đặt theo phương ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra 10 cm rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa với chu kì π s, khi vật ở vị trí có độ lớn gia tốc a thì người ta giữ cố định một điểm trên lò xo. Sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,57–√7  cm và chu kì π2π2  s. Giá trị của a là

A. 0,25 m/s22.    

B. 0,02 m/s22.    

C. 0,28 m/s22.    

D. 0,20 m/s22.

Câu 37. Cho đoạn mạch gồm hai hộp kín X11, X22 mắc nối tiếp. Trong mỗi hộp kín có chứa các linh kiện điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiềuu=1002–√cos(ωt+φ)u=1002cos⁡(ωt+φ) V (với ω không đổi) thì thấy điện áp giữa hai đầu hộp X11 sớm pha hơn cường độ dòng điện qua mạch góc 600 điện áp giữa hai đầu hộp X22 trễ pha hơn cường độ dòng điện qua mạch góc 900. Điện áp cực đại giữa hai đầu hộp kín X22 có giá trị lớn nhất bằng

A. 300 V.

B. 1006–√6 V.    

C. 2002–√2 V.    

D. 1002–√2 V.

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U00cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C=5.104πC=5.10−4π  F mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm và điện trở, N là điểm nối giữa điện trở và tụ điện. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 700 W.    

B. 350 W.

C. 375 W.        

D. 735W.     

Câu 39. Cho cơ hệ như hình vẽ, lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50N/m, vật m11 = 200g vật m22 = 300g. Khi m22 đang cân bằng ta thả  m11 rơi tự do từ độ cao h (so với m22). Sau va chạm m11 dính chặt với m22, cả hai cùng dao động với  biên độ A = 7cm, lấy g = 10m/s22 . Độ cao h là

A. 6,25cm.    

B. 10,31cm.            

C. 26,25cm.    

D. 32,81cm.     

Câu 40: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: màu đỏ (bước sóng λ1 = 720 nm) và màu lục (bước sóng λ2 = 560 nm). Cho khoảng cách giữa hai khe không đổi và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát biến thiên theo thời gian với quy luậtD=2+2cos(π2tπ2)D=2+2cos⁡(π2t−π2)  m (t tính bằng s). Trong vùng giao thoa quan sát được trên màn, ở thời điểm t = 0, tại M có một vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và giữa M với vân trung tâm còn có thêm một vân sáng cùng màu như vậy nữa. Trong 4 s kể từ lúc t = 0, số lần một vân sáng đơn sắc (màu đỏ hoặc màu lục) xuất hiện tại M là

A. 80.    

B. 75.    

C. 76.    

D. 84

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật Lý mã đề 215

Xem thêm các đề thi thử THPT Quốc gia 2020 khác: 

Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 full các môn 18:26 12/06/2024 Tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn gửi đến các sĩ tử - Tài liệu ôn... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm... Đề thi chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 12:09 10/06/2024 Dưới đây sẽ là đề thi chính thức môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2023. Những thông tin, tức tức... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã... Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất (Tham khảo) 09:31 28/06/2023 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 416 (Có đáp án) 18:25 08/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã đề 416 kèm theo đáp án qua...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật