CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM
Đề thi - Đáp án

Tuyensinhso thân gửi tới các sĩ từ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT qua các năm. Mời các em tham khảo và rèn luyện để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tới.

Năm 2019:

Năm 2018:

Năm 2017:

Năm 2016:

Năm 2015:

Năm 2014:

Năm 2013:

Năm 2012:

  • Đề thi chính thức các môn 2012;
  • Đáp án chính thức các môn 2012.

Năm 2011:

  • Đề thi chính thức các môn 2011;
  • Đáp án chính thức các môn 2011.

Năm 2010:

  • Đề thi chính thức các môn 2010;
  • Đáp án chính thức các môn 2010.

Chúc các Sĩ tử có một mùa thi 2020 thành công!

 

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 10 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 10 (Có đáp án) 12:51 27/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 10 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 09 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 09 (Có đáp án) 12:48 27/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 07 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 08 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 08 (Có đáp án) 12:45 27/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 08 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 07 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 07 (Có đáp án) 13:31 24/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 07 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 06 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 06 (Có đáp án) 13:28 24/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 06 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 05 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 05 (Có đáp án) 13:25 24/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 05 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 04 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 04 (Có đáp án) 13:21 24/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 04 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 03 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 03 (Có đáp án) 13:17 24/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 03 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 02 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 02 (Có đáp án) 13:13 24/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 02 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 01 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 01 (Có đáp án) 13:08 24/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 01 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 020 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 020 (Có đáp án) 09:53 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 020 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 019 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 019 (Có đáp án) 09:50 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 019 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 018 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 018 (Có đáp án) 09:45 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 018 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 017 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 017 (Có đáp án) 09:41 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 017 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 016 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 016 (Có đáp án) 09:37 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 016 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 015 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 015 (Có đáp án) 09:34 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 015 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 014 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 014 (Có đáp án) 09:30 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 014 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 013 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 013 (Có đáp án) 09:27 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 013 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 012 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 012 (Có đáp án) 09:23 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 012 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 011 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 011 (Có đáp án) 09:17 23/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 011 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 010 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 010 (Có đáp án) 13:10 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 010 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 009 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 009 (Có đáp án) 13:07 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 009 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 008 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 008 (Có đáp án) 13:04 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 008 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 007 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 007 (Có đáp án) 12:59 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 007 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 006 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 006 (Có đáp án) 12:55 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 006 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 005 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 005 (Có đáp án) 12:51 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 005 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 004 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 004 (Có đáp án) 12:47 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 004 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 003 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 003 (Có đáp án) 11:27 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 003 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 002 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 002 (Có đáp án) 11:23 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 002 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 001 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 001 (Có đáp án) 11:08 22/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 001 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 325 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 325 (Có đáp án) 11:21 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 325 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 324 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 324 (Có đáp án) 11:16 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 324 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 323 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 323 (Có đáp án) 11:12 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 323 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 322 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 322 (Có đáp án) 11:05 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 322 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 321 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 321 (Có đáp án) 11:02 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 321 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 319 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 319 (Có đáp án) 10:57 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 319 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 318 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 318 (Có đáp án) 10:54 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 318 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 320 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 320 (Có đáp án) 10:50 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 320 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 317 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 317 (Có đáp án) 10:47 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 317 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 316 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 316 (Có đáp án) 10:42 21/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 316 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 315 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 315 (Có đáp án) 10:59 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 315 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 314 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 314 (Có đáp án) 10:56 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 314 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 313 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 313 (Có đáp án) 10:50 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 313 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 312 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 312 (Có đáp án) 10:47 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 312 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 311 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 311 (Có đáp án) 10:44 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 311 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 310 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 310 (Có đáp án) 10:40 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 310 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 309 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 309 (Có đáp án) 10:33 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 309 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 308 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 308 (Có đáp án) 10:23 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 308 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 307 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 307 (Có đáp án) 10:17 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 307 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp... Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 306 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Địa Lý mã đề 306 (Có đáp án) 10:08 20/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý mã đề 306 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp...
Hiển thị #
Trang 1 of 7 (322 items)

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh chính thức từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường
- Thông tin do các trường cung cấp

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
  • 0889964368
  • tuyensinhso.com@gmail.com
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật