CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 204 (Có đáp án)

Cập nhật: 13/04/2020 icon

Để ôn tập môn Vật Lý là một quá trình đòi hỏi giúp cho các bạn học sinh cần phải luyện tập và giải bài thường xuyên. Đây là phương pháp giúp cho các sĩ tử tiếp cận với đề thi thử từ các tỉnh thành trên toàn quốc để làm quen, tư duy cũng như nhạy bén với các dạng bài tập.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Vật Lý mã đề 204 

Câu 1: Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ được gọi là 

A. tần số góc của dao động.     

B. pha ban đầu của dao động. 

C. tần số dao động.         

D. chu kì dao động. 

Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng, vectơ gia tốc của vật

A. đổi chiều ở vị trí biên.        

B. luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. có hướng không thay đổi.    

D. luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha. 

B. Sóng cơ lan truyền qua các môi trường khác nhau thì tần số của sóng không thay đổi.

C. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng bằng số nguyên lần bước sóng.

D. Sóng cơ truyền trong chất rắn gồm cả sóng ngang và sóng dọc. 

Câu 4: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với bước sóng λ. Tốc độ truyền sóng v được tính theo công thức

A. v = λf.     

B.λ=fv.">λ=fv.λ=fv.      

C. v=λf">v=λfv=λf     

D. v=1f.λ.">v=1f.λ.v=1f.λ. 

Câu 5: Sóng điện từ bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li là

A. sóng dài.     

B. sóng trung.    

C. sóng ngắn.     

D. sóng cực ngắn.

Câu 6: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

A. tự cảm.    

B. cảm ứng điện từ.    

C. phát xạ cảm ứng.    

D. điện – phát quang. 

Câu 7: Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên theo thời gian với qui luật i=22cos⁡100πt">i=22–√cos100πti=22cos⁡100πt (A). Tần số của dòng điện bằng

A. 100π Hz.    

B. 50 Hz.    

C. 2 Hz.     

D. 22">22–√22  Hz.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tia hồng ngoại?

A. Tia hồng ngoại bản chất là sóng điện từ.

B. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

C. Tia hồng ngoại tuân theo định luật truyền thẳng ánh sáng.

D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng màu tím.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quang phổ?

A. Các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất thấp khi bị kích thích phát ra quang phổ liên tục.

B. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát ra nó.

C. Các chất rắn ở áp suất cao khi bị nung nóng phát ra quang phổ hấp thụ.

D. Quang phổ của ánh sáng trắng là quang phổ vạch phát xạ.

Câu 10: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau mang năng lượng khác nhau.

B. Ánh sáng được tạo thành từ các hạt, gọi là phôtôn.

C. Không có phôtôn ở trạng thái đứng yên.

D. Phôtôn bay với tốc độ 3.108 m/s dọc theo các tia sáng. 

Câu 11: Hạt nhân92235U">23592U92235U có

A. 235 prôtôn.    

B. 92 nơtron.    

C. 143 nơtron.    

D. 143 nuclôn.

Câu 12: Cho phản ứng hạt nhân1123Na+11H→X+1020Ne">2311Na+11HX+2010Ne1123Na+11H→X+1020Ne Hạt nhân X tạo thành trong phản ứng trên là hạt

A. êlectron.    

B. prôtôn.    

C. heli.    

D. pôzitron.

Câu 13: Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là

A. W=π2mA22T2">W=π2mA22T2W=π2mA22T2     

B. W=π2mA24T2">W=π2mA24T2W=π2mA24T2  

C. W=2π2mA2T2">W=2π2mA2T2W=2π2mA2T2     

D. W=4π2mA2T2">W=4π2mA2T2W=4π2mA2T2 

Câu 14: Sóng âm khi truyền từ không khí vào nước thì 

A. tần số không đổi.    

B. bước sóng không đổi.    

C. bước sóng giảm.    

D. tốc độ truyền âm giảm.

Câu 15: Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là

A.C=4π2.Lf2">C=4π2.Lf2C=4π2.Lf2       

B.C=f24π2.L">C=f24π2.LC=f24π2.L       

C.C=14π2f2.L">C=14π2f2.LC=14π2f2.L       

D. C=4.π2.f2L">C=4.π2.f2LC=4.π2.f2L 

Câu 16: Đặt điện áp u=U0cos⁡ωπt">u=U0cosωπtu=U0cos⁡ωπt(V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

A. U02ωL">U02ωLU02ωL     

B. U02ωL">U02ωLU02ωL     

C. U0ωL">U0ωLU0ωL     

D. 0.

Câu 17: Đặt điện áp u =1002">2–√2 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi vàL=1π">L=1πL=1π  (H). Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn bằng nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là                        

A. 502">2–√2  W.     

B. 100 W.    

C. 200 W.    

D. 50 W.

Câu 18: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong cùng một môi trường, tốc độ ánh sáng màu chàm nhỏ hơn tốc độ ánh sáng màu vàng.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng tốc độ.

D. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng màu đỏ lớn hơn đối với ánh sáng màu tím.

Câu 19: Trong quang phổ vạch của Hiđrô, khi electron từ quỹ đạo N chuyển về L thì phát ra phôtôn có bước sóngλ1">λ1λ1  , khi electron từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K thì phát ra phôtôn có bước sóngλ2">λ2λ2 . Khi electron từ quỹ đạo N chuyển về quỹ đạo K thì phát ra phôtôn có bước sóng là

A. λ=λ1.λ2λ2+λ1">λ=λ1.λ2λ2+λ1λ=λ1.λ2λ2+λ1  

B. λ=λ1.λ2λ2−λ1">λ=λ1.λ2λ2λ1λ=λ1.λ2λ2−λ1  

C. λ=λ2−λ1">λ=λ2λ1λ=λ2−λ1    

D. λ=λ1+λ2">λ=λ1+λ2λ=λ1+λ2

Câu 20: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng L sang quỹ đạo dừng N bán kính quỹ đạo 

A. tăng 4 lần.    

B. tăng 8 lần.    

C. tăng 2 lần.    

D. tăng 16 lần.

Câu 21: Cho phản ứng hạt nhân Z1A1A+Z2A2B→Z3A3C+Z4A4D.">A1Z1A+A2Z2BA3Z3C+A4Z4D.Z1A1A+Z2A2B→Z3A3C+Z4A4D.  Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân Z1A1A,Z2A2B,Z3A3C">A1Z1A,A2Z2B,A3Z3CZ1A1A,Z2A2B,Z3A3C  và Z4A4D">A4Z4DZ4A4D  lần lượt là εA,εB,εC">εA,εB,εCεA,εB,εC và εD">εDεD  Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân trên là

A. ΔE=|A4εD+A3εC−A2εB−A1εA|.">ΔE=|A4εD+A3εCA2εBA1εA|.ΔE=|A4εD+A3εC−A2εB−A1εA|.     

B. ΔE=|A4εD−A3εC+A2εB−A1εA|.">ΔE=|A4εDA3εC+A2εBA1εA|.ΔE=|A4εD−A3εC+A2εB−A1εA|. 

C. ΔE=|εAA1+εBA2−εCA3−εDA4|.">ΔE=∣∣εAA1+εBA2εCA3εDA4∣∣.ΔE=|εAA1+εBA2−εCA3−εDA4|.     

D. ΔE=|εDA4−εCA3+εBA2−εAA1|.">ΔE=∣∣εDA4εCA3+εBA2εAA1∣∣.ΔE=|εDA4−εCA3+εBA2−εAA1|. 

Câu 22: Hạt nhân 84210Po">21084Po84210Po  phóng xạ α">αα và biến thành hạt nhân 82206Pb.">20682Pb.82206Pb. Cho biết chu kì bán rã của84210Po">21084Po84210Po  là 138 ngày và ban đầu có 0,8 g 84210Po">21084Po84210Po  nguyên chất. Khối lượng 84210Po">21084Po84210Po còn lại sau 414 ngày là

A. 700 mg.    

B. 0,7 mg.    

C. 100 mg.    

D. 0,1 mg.

Câu 23: Hai điện tích điểm q1 = 4.10−8">8−8 C và q2 = 4.10−8">8−8 C đặt cố định tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 4 cm trong chân không. Lực điện tác dụng lên điện tích q = 2.10−6">6−6 C đặt cố định tại trung điểm O của đoạn thẳng AB là

A. 36 N.    

B. 3,6 N.    

C. 1,8 N.    

D. 0 N. 

Câu 24: Một ống dây dẫn hình trụ gồm N vòng dây có chiều dài l, tiết diện thẳng có bán kính R. Cho biết bên trong ống dây là chân không. Độ tự cảm của ống dây là

A. L=4π2.10−7N2lR2.">L=4π2.107N2lR2.L=4π2.10−7N2lR2.     

B.L=4π.10−7N2lR2.">L=4π.107N2lR2.L=4π.10−7N2lR2.      

C. L=8π2.10−7N2lR2.">L=8π2.107N2lR2.L=8π2.10−7N2lR2.     

D. L=8π.10−7N2lR2.">L=8π.107N2lR2.L=8π.10−7N2lR2. 

Câu 25: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn quả nặng có khối lượng 250g. Đưa vật đến vị trí lò xo dãn 0,5cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2">22. Bỏ qua lực cản của môi trường. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc thả vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là

A. 23,9 cm/s.    

B. 28,6 cm/s.    

C. 24,7 cm/s.    

D. 19,9 cm/s.

Câu 26: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20 Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 5 bụng sóng. Để trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng kể cả hai đầu dây thì tần số dao động của sợi dây là 

A. 16 Hz.    

B. 20 Hz.    

C. 25 Hz.    

D. 10 Hz.

Câu 27: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có diện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ điện là 20 nF thì mạch thu được bước sóng 40 m. Nếu muốn thu được bước sóng 60 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ 

A. tăng thêm 45 nF.     

B. giảm bớt 4 nF.     

C. tăng thêm 25 nF.     

D. giảm bớt 6 nF.

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,5 μm. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 5 và vân tối thứ 3 ở hai phía so với vân trung tâm là

A. 8,5 mm.     

B. 8 mm.     

C. 7,5 mm.     

D. 2,5 mm. 

Câu 29: Năng lượng phôtôn một ánh sáng đơn sắc là 2,0 eV. Cho biết h = 6,625.10−34">34−34 J.s, c = 3.108">88 m/s và 1 ev = 1,6.10−19">19−19 J. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đơn sắc này có giá trị xấp xỉ bằng

A. 0,60 µm.    

B. 0,46 µm.    

C. 0,57 µm.    

D. 0,62 µm. 

Câu 30: Người ta dùng prôtôn bắn phá hạt nhân Be đứng yên theo phương trình11p+49Be→24He+X.">11p+94Be42He+X.11p+49Be→24He+X. Cho biết khối lượng của các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối của nó; hạt prôtôn và heli chuyển động theo hai phương vuông góc với nhau, có động năng lần lượt là 5,45 MeV và 4 MeV. Động năng của hạt X bằng

A. 1,225 MeV.    

B. 3,575 MeV.    

C. 6,225 MeV.    

D. 2,125 MeV.

Câu 31: Một mạch điện kín gồm biến trở R mắc vào hai cực của một nguồn điện không đổi có suất điện động 6 V và điện trở trong1Ω.">1Ω.1Ω. Điều chỉnh biến trở để công suất tiêu thụ trên biến trở thay đổi và đạt giá trị cực đại là

A. 9 W.    

B. 18 W.    

C. 6 W.    

D. 4,5 W.

Câu 32: Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 15 cm. Ảnh của vật AB qua thấu kính trên là ảnh ảo cao gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính là

A. -30 cm.    

B. 20 cm.    

C. -20 cm.    

D. 30 cm.

Câu 33: Hai con lắc lò xo giống nhau, gồm lò xo nhẹ và vật nặng có khối lượng 500g, dao động điều hòa với phương trình lần lượt làx1=Acos⁡(ωt−π3)">x1=Acos(ωtπ3)x1=Acos⁡(ωt−π3)  (cm) và x2=3A4cos⁡(ωt+π6)">x2=3A4cos(ωt+π6)x2=3A4cos⁡(ωt+π6) (cm) trên hai trục tọa độ song song, cùng chiều, gần nhau và có gốc tọa độ thuộc một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo của hai vật. Trong quá trình dao động, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất bằng 10 cm và vận tốc tương đối giữa chúng có độ lớn cực đại bằng 1 m/s. Để hai con lắc trên dừng lại thì phải thực hiện lên hệ hai con lắc một công cơ học có tổng độ lớn bằng 

A. 0,15J.    

B. 0,25J.    

C. 12,25J.    

D. 0,50J.

Câu 34: Một vật có khối lượng m1">11 = 80 g đang cân bằng ở đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 20 N/m, đặt thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2">22. Thả một vật nhỏ m2">22 = 20 g, rơi tự do từ độ cao bằng bao nhiêu so với vật m1, để sau va chạm mềm hai vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 302">2–√2 cm/s?    

Α. 0,8 cm.    

B. 22,5 cm.    

C. 45 cm.    

D. 20 cm.

Câu 35: Hai nguồn sóng cơ kết hợp A, B dao động điều hòa cùng pha, AB = 20 cm. Bước sóng bằng 1,1 cm. Điểm M thuộc miền giao thoa sao cho tam giác MAB vuông cân tại M. Dịch chuyển nguồn A ra xa B dọc theo phương AB một đoạn 3 cm. Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là

A. 2 lần.    

B. 3 lần.    

C. 4 lần.     

D. 5 lần.

Câu 36: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó, đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau π3">π3π3 , công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng    

A. 75W.    

B. 160W.    

C. 90W.    

D. 180W.

Câu 37: Đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R = 300Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1π H và tụ điện dung C =10−4π">104π10−4π  F. Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều 1202cosωt">1202–√cosωt1202cosωt (V) có ω thay đổi được. Khi ω tăng dần từ 100π(rad/s) đến 200π(rad/s), điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là 

A. 60 V; 30 V.    

B. 120 V; 60 V.    

C. 325">325–√325 V; 40 V.     

D. 602">602–√602 V; 40 V.

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC có R, C không đổi, cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây biến thiên theo độ tự cảm L như hình vẽ.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý có đáp án mã đề 204

Giá trị L1">11 xấp xỉ bằng

A. 0,232.    

B. 0,233. 

C. 0,211.    

D. 0,239.

Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, Nguồn sáng gồm hai bức xạ nhìn thấy có bước sóng λ1">λ1λ1 = 720 nm và λ2">λ2λ2. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân sáng của bức xạ λ1">λ1λ1 và bức xạ λ2">λ2λ2 lệch nhau 3 vân. Bước sóng λ2">λ2λ2 là

A. 0,4μm.">0,4μm.0,4μm.     

B.0,45μm.">0,45μm.0,45μm.      

C. 0,72μm.">0,72μm.0,72μm.     

D. 0,54μm.">0,54μm.0,54μm. 

Câu 40: Chiếu tức thời vào khối bán dẫn một chùm ánh sáng hồng ngoại có bước sóngλ=993,75nm">λ=993,75nmλ=993,75nm , có năng lượng 1,5.10−7">7−7 J thì số lượng hạt tải điện trong khối bán dẫn tăng từ1010">10101010  đến 3.1010">3.10103.1010 . Bỏ qua sự tái hợp của các hạt tải điện. Tỉ số giữa số phôtôn gây ra hiện tượng quang dẫn và số phôtôn chiếu tới khối bán dẫn là

A. 175">175175       

B.1100">11001100        

C.275">275275        

D. 150">150150  

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật Lý mã đề 204

Xem thêm các đề thi thử THPT Quốc gia 2020 khác: 

Tin tức liên quan

Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 09:56 27/06/2024 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đáp án môn Vật Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 06:38 28/06/2024 Sáng ngày 28/6, các sĩ tử tiếp tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để hoàn thành bài thi... Đáp án môn Hóa Học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 06:47 28/06/2024 Tuyển Sinh Số gửi đến các các sĩ tử cũng như các bậc phụ huynh trên cả nước đầy đủ nội dung của... Đáp án môn Sinh Học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 06:53 28/06/2024 Tuyển Sinh Số cập nhật đề thi và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Sinh học full... Đáp án môn Lịch Sử kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 (Tham khảo) 06:59 28/06/2024 Tuyển Sinh Số cập nhật nhanh full 24 mã đề thi và gợi ý đáp án môn thi Lịch sử trong kỳ thi tốt... Đáp án môn Địa Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 07:07 28/06/2024 Ngay sau khi môn Địa lý kết thúc, Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ tất cả 24 mã đề thi... Đáp án môn GDCD kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 07:14 28/06/2024 Giáo dục công dân sẽ là môn thi cuối cùng trong tổ hợp bài thi Khoa học xã hội. Nhằm giúp cho quý...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật