CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đại học Phan Thiết

Cập nhật: 08/11/2022

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Phan Thiết
 • Tên tiếng Anh: University of Phan Thiet (UPT)
 • Mã trường: DPT
 • Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2
 • Loại trường: Dân lập
 • Địa chỉ: 
  • Cơ sở 1: 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
  • Cơ sở 2: 02 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
 • SĐT: 0252 246 13 73 - 0252 246 13 72 - 0252 628 38 38
 • Email: dhphanthiet@upt.edu.vn
 • Website: http://upt.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/upt.edu.vn/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT:

+ Đợt 1: Từ ngày 18/02 đến 30/03 + Đợt 2: Từ ngày 20/06 đến 20/07
+ Đợt 3: Từ ngày 21/07 đến 21/08 + Đợt 4: Từ ngày 22/08 đến 22/09
+ Đợt 5: Từ ngày 23/09 đến 03/10 + Đợt 6: Từ ngày 04/10 đến 14/10
+ Đợt 7: Từ ngày 15/10 đến 25/10 + Đợt 8: Từ ngày 26/10 đến 06/11

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: thời gian đăng ký xét tuyển bắt đầu ngay sau khi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả.

2. Hồ sơ xét tuyển

 • Đơn xét tuyển.
 • Học bạ THPT photo công chứng.
 • CMND photo công chứng.

3. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
 • Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT.
 • Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thì đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

– Tốt nghiệp THPT

– Có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Phan Thiết quy định.

2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT

– Tốt nghiệp THPT

– Đạt được 1 trong 6 tiêu chí do trường Đại học Phan Thiết đưa ra:

+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0

3. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thì đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

– Tốt nghiệp THPT

– Có kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Phan Thiết quy định.

5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng

 • Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Học phí

Học phí dự kiến của trường Đại học Phan Thiết như sau:

 • Các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin: 450.000 đồng/ tín chỉ.
 • Các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế: 420.000 đồng/ tháng.

II. Các ngành tuyển sinh

STT Ngành, Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
1
7480201
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Vật lý, Ngữ văn C01
2
7340301
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
3
7340201
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
4
 
 
– Ngôn ngữ Anh
– Anh văn biên – phiên dịch
– Anh văn thương mại
7220201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D66
5
 
 
– Quản trị khách sạn
– Quản trị khu nghĩ dưỡng (Resort & Spa)
7810201
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
6
 
 
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Quản trị tổ chức sự kiện và giải trí
7810103
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
7
7810202
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D66
8
 
 
– Quản trị kinh doanh
– Quản trị vận tải hàng không
– Kinh doanh và quản lý bất động sản
7340101
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
9
7340120
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
10
7510605
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Vật lý, Ngữ văn C01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
11
7320104
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15
12
 
– Luật
– Luật thương mại quốc tế
7380101
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D84
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D66
13
7380107
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D84
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D66
14
 
 
– Kỹ thuật ô tô
– Cơ điện tử ô tô
7520130
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Vật lý, Sinh học A02
Toán, Vật lý, Ngữ văn C01
15
 
 
– Kỹ thuật xây dựng
– Xây dựng công trình giao thông
– Kinh tế xây dựng
7580201
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Vật lý C01
16
Quản lý đô thị và công trình
7580106
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Vật lý C01
17
 
 
– Công nghệ sinh học
– Liệu pháp sinh học và dược sinh học
7420201
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Hoá học, Sinh học B00
Toán, Hoá học, Tiếng Anh D07
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học C08
18
 

– Công nghệ thực phẩm
– Dinh dưỡng
7540101
Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Hoá học, Sinh học B00
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học C08
Toán, Hoá học, Tiếng Anh D07

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trường Đại học Phan Thiết như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét học bạTHPT(Điểm trung bình chung -ĐTB)

Xét theo KQ thi THPT

Công nghệ thông tin

14

14

14

6,0

15

Kế toán

14

14

14

6,0

15

Quản trị kinh doanh

14

14

14

6,0

15

Tài chính - Ngân hàng

14

14

14

6,0

15

Quản trị khách sạn

14

 

14

6,0

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14

14

14

6,0

15

Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh tế)

14

14

14

6,0

15

Kinh doanh quốc tế

14

14

14

6,0

15

Ngôn ngữ Anh

14

14

14

6,0

15

Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng (Resort &Spa)

 

14

 

 

 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

14

14

6,0

15

Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế)

 

14

14

 

 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

14

14

6,0

15

Bất động sản

 

14

14

 

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

14

14

6,0

15

Công nghệ sinh học

 

14

14

6,0

15

Luật

 

 

14

6,0

15

Kỹ thuật xây dựng

 

 

14

6,0

15

Truyền thông đa phương tiện

 

 

14

6,0

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

(Chuyên ngành Quản trị tổ chức sự kiện và giải trí)

 

 

14

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

14

6,0

15

Công nghệ sinh học

(Chuyên ngành Liệu pháp sinh học và dược sinh học)

 

 

14

 

 

Công nghệ thực phẩm

(Chuyên ngành Dinh dưỡng)

 

 

14

 

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

 

 

6.5

(học lực lớp 12 đạt loại khá trởlên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ6.5)

19

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học Phan Thiết
Khuôn viên trường Đại học Phan Thiết
Thư viện trường Đại học Phan Thiết

 

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh chính thức từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường
- Thông tin do các trường cung cấp

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
 • 0889964368
 • tuyensinhso.com@gmail.com
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật