CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Cập nhật: 03/04/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
 • Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University School of Foreign Languages (SFL)
 • Mã trường: DTF
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
 • Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • SĐT:  0208.3648.489
 • Email: [email protected]
 • Website: http://sfl.tnu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/sfl.tnu.edu.vn/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký xét tuyển

 • Xét tuyển đợt 1: Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
 • Xét tuyển đợt 2 và các đợt bổ sung (nếu có): Dự kiến từ ngày 01/09/2023.

Lưu ý: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2023 (là thí sinh tự do) đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Nhà trường sẽ có thông báo sau.

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

3. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh theo 3 phương thức (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo):

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT).
 • Phương thứ 2: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
 • Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ).

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Xét tuyển theo kết quả thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

* Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

 • Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Bộ GD&ĐT quy định năm 2023.

* Đối với nhóm ngành đào tạo ngôn ngữ, văn hóa và văn hóa nước ngoài

 • Căn cứ kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Trường sẽ xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cụ thể cho các ngành đào tạo và sẽ có thông báo sau.

b. Xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ)

* Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
 • Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

* Đối với nhóm ngành đào tạo ngôn ngữ, văn hóa và văn hóa nước ngoài

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
 • Tổng điểm trung bình của cả năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) đạt từ 18.0 điểm trở lên và trong đó môn Ngoại ngữ đạt từ 6.0 trở lên (môn Ngoại ngữ không nhận hệ số).

4.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng

4.3.1. Ưu tiên xét tuyển

 • Những thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng, khu vực được hưởng chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT hiện hành.
 • Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh Giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển trong năm tốt nghiệp THPT được cộng 1 điểm vào điểm xét tuyển. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

4.3.2. Xét tuyển thẳng

 • Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Nhà trường.
 • Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh Giỏi quốc gia, quốc tế môn Ngoại ngữ được đăng ký xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào các ngành có ngoại ngữ đoạt giải, riêng môn tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
 • Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc vu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chính thức.

5. Học phí

Theo quy định hiện hành.

II. Các ngành tuyển sinh

STT MÃ NGÀNH NGÀNH CHUYÊN NGÀNH MÃ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN TÊN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU (Dự kiến) TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
I Nhóm ngành đào tạo giáo viên 100
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 60 D01
A01
D66
D15
200 Xét kết quả học tập ở THPT (học bạ) 18
301 Xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh 02
2 7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc Sư phạm tiếng Trung Quốc 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 20 D04
D01
A01
D66
200 Xét kết quả học tập ở THPT (học bạ) 09
301 Xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh 01
II Nhóm ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài 640
1 7220201 Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Anh theo định hướng chất lượng cao
 • Ngôn ngữ Anh
 • Song ngữ Anh - Hàn
 • Tiếng Anh du lịch
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 200 D01
A01
D66
D15
200 Xét kết quả học tập ở THPT (học bạ) 90
301 Xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh 10
2 7220203 Ngôn ngữ Pháp
 • Song ngữ Pháp - Anh
 • Tiếng Pháp du lịch
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 10 D03
D01
A01
D66
200 Xét kết quả học tập ở THPT (học bạ) 09
301 Xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh 01
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Song ngữ Trung - Anh
 • Song ngữ Trung - Hàn
 • Tiếng Trung Quốc du lịch
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 210 D04
D01
A01
D66
200 Xét kết quả học tập ở THPT (học bạ) 100
301 Xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh 100
Tổng 750

Ghi chú:

* Tổ hợp xét tuyển:

 • D01: Toán-Văn-Anh
 • D66: Văn-Anh-GDCD
 • D15: Văn-Anh-Địa lý
 • A01: Toán-Tiếng Anh-Vật lý
 • D03: Toán-Ngữ văn-Tiếng Pháp
 • D04: Toán-Văn-Tiếng Trung Quốc

* Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp, tiếng Trung Quốc ) nhân hệ số 2.

* Nếu chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành/ phương thức tuyển sinh không hết sẽ chuyển chỉ tiêu sang các ngành/ phương thức tuyển sinh khác (trong cùng nhóm ngành Sư phạm/ Ngôn ngữ).

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên như sau:

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Sư phạm Tiếng Anh

18,50

24

18,50

24

22

25,53

23,70

25,50

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

20,50

23

20

21,50

24

26,55

24,40

26,80

Ngôn ngữ Anh

18,50

19

18,50

19,50

22

23,63

21,00

25,50

Ngôn ngữ Nga

13

18

15

18

15

18

 

 

Ngôn ngữ Pháp

13

18

15

18

15

18

16,00

18,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

20,50

19

20

22

24

25,33

22,30

26,70

Ghi chú: Điểm trúng tuyển năm 2020 và 2021 tính theo thang điểm 30.

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
Khu ký túc xá sinh viên của trường Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
Thư viện tại trường
Tiết học của sinh viên tại trường

 

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật