CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đại học Hoa Lư

Cập nhật: 03/04/2024

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Hoa Lư
 • Tên tiếng Anh: Hoa Lu University (HLUV)
 • Mã trường: DNB
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo
 • Địa chỉ: Thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • SĐT: 02293 892 240 - 02293 892 701
 • Email: [email protected]
 • Website: http://hluv.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocHoaLuNinhBinh/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

 • Tuyển sinh đợt 1: theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường sẽ có thông báo trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường.

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Thi sinh đã tốt nghiệp THPT và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

3. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh;
 • Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;
 • Phương thức 3: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ);
 • Phương thức 4: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển;
 • Phương thức 5: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển;
 • Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2024.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a) Nhóm ngành đào tạo giáo viên

 • Xét tuyển theo phương thức 2: Đạt ngưỡng đầu vào do Bộ GDĐT và Nhà trường công bố.
 • Xét tuyển theo phương thức 3: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
 • Xét tuyển theo phương thức 4: (Áp dụng với ngành giáo dục Mầm non): Điểm thi TN THPT năm 2024 kết hợp với điểm thi năng khiếu đạt ngưỡng đầu vào của Bộ GDĐT và Nhà trường công bố;
 • Xét tuyển theo phương thức 5: (Áp dụng với ngành giáo dục Mầm non): Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; điểm thi năng khiếu từ 5,0 trở lên;

b) Không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên

 • Xét tuyển theo phương thức 2: Đạt ngưỡng đầu vào do Nhà trường công bố sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT.
 • Xét tuyển theo phương thức 3: Điểm tổng 3 môn học trung bình chung cả năm lớp 12 (điểm ghi trong học bạ) theo tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên.
 • Xét tuyển theo phương thức 6: Thí sinh phải có kết quả đánh giá năng lực đạt tối thiểu 50% tổng điểm của toàn bài 

Lưu ý: Thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường đại học có tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non.

5. Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 

 • Đối với khối lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Kinh doanh và quản lý: Trung bình 240.000 đ/tín chỉ (với chương trình toàn khóa 130 tín chỉ); 
 • Đối với khối lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Khoa học xã hội và hành vi: Trung bình 260.000 đ/tín chỉ (với chương trình toàn khóa 130 tín chỉ);
 • Lộ trình tăng học phí là 15% sau mỗi năm.

II. Các ngành tuyển sinh

STT Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức Chỉ tiêu (Dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển
1 7140201 Giáo dục Mầm non 100 Kết quả thi TN THPT 40 Văn-Sử-Địa
Văn-Sử-GDCD
Văn-GDCD-Năng khiếu
Văn-NK1-NK2
200 Kết quả học tập (học bạ) 20
405 Kết quả thi TN THPT kết hợp thi NK 40
406 Kết quả học tập ở THPT kết hợp thi NK 20
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 100 Kết quả thi TN THPT 160 Văn-Toán-Tiếng Anh
Văn-Sử-Địa
Toán-Lý-Hóa
Văn-Toán-GDCD
200 Kết quả học tập (học bạ) 40
3 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 100 Kết quả thi TN THPT   Toán-Lý-Hóa
Toán-Hóa-Sinh
Toán-Lý-Sinh
Toán-Lý-Tiếng Anh
200 Kết quả học tập (học bạ)  
4 7140249 Sư phạm Lịch sử-Địa lý 100 Kết quả thi TN THPT   Văn-Sử-Địa
Văn-Sử-GDCD
Văn-Địa-GDCD
Văn-Sử-Tiếng Anh
200 Kết quả học tập (học bạ)  
5 7140209 Sư phạm Toán 100 Kết quả thi TN THPT 12 Toán-Lý-Hóa
Toán-Lý-Tiếng Anh
Toán-Hóa-Tiếng Anh
Toán-Sinh-Tiếng Anh
200 Kết quả học tập (học bạ) 08
6 7140212 Sư phạm Hóa học 100 Kết quả thi TN THPT   Toán-Lý-Hóa
Toán-Hóa-Tiếng Anh
Toán-Hóa-Sinh
200 Kết quả học tập (học bạ)  
7 7340301 Kế toán 100 Kết quả thi TN THPT 55

Toán-Lý-Hóa
Toán-Lý-Tiếng Anh
Toán-Văn-Tiếng Anh
Toán-Lý-GDCD

200 Kết quả học tập (học bạ) 25
402 ĐGNL 10
8 7340101 Quản trị kinh doanh 100 Kết quả thi TN THPT 20 Toán-Lý-Hóa
Toán-Lý-Tiếng Anh
Văn-Toán-Tiếng Anh
Toán-Lý-GDCD
200 Kết quả học tập (học bạ) 15
402 ĐGNL 05
9 7310630 Việt Nam học 100 Kết quả thi TN THPT 10 Văn-Sử-Địa
Văn-GDCD-Tiếng Anh
Văn-Sử-Tiếng Anh
Văn-Địa-Tiếng Anh
200 Kết quả học tập (học bạ) 10
402 ĐGNL 10  
10 7810101 Du lịch 100 Kết quả thi TN THPT 25 Văn-Sử-Địa
Văn-GDCD-Tiếng Anh
Văn-Sử-Tiếng Anh
Văn-Địa-Tiếng Anh
200 Kết quả học tập (học bạ) 15
402 ĐGNL 10
11 7480201 Công nghệ thông tin 100 Kết quả thi TN THPT 25 Toán-Lý-Hóa
Toán-Lý-Tiếng Anh
Toán-Hóa-Tiếng Anh
Toán-Sinh-Tiếng Anh
200 Kết quả học tập (học bạ) 15
402 ĐGNL 10
Tổng chỉ tiêu 600

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của Trường Đại học Hoa Lư như sau:

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Sư phạm Toán

18

24

 

 

19

24

 

 

24,35

25,59

Sư phạm Vật lý

18

24

 

 

19

24

 

 

 

 

Sư phạm Hóa học

-

-

18,5

Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên

19

24

 

 

 

 

Sư phạm Ngữ văn

18

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

18

24

18,5

Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên

19

24

25,5

26,35

25,05

26,13

Giáo dục Mầm non

18

24

18,5

Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên

19

24

19

24

24,75

24,68

Kế toán

13,5

18

14

Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở THPT đạt từ 5,5 trở lên

14

18

15

15

15,00

18,00

Quản trị kinh doanh

13,5

18

14

Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở THPT đạt từ 5,5 trở lên

14

18

15

15

15,00

18,00

Việt Nam học

13,5

18

14

Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở THPT đạt từ 5,5 trở lên

14

18

15

15

15,00

18,00

Du lịch

15

18

14

Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở THPT đạt từ 5,5 trở lên

14

18

15

15

15,00

18,00

Giáo dục Tiểu học (Hệ cao đẳng)

16

19,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng)

16

19,5

16,5

Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 trở lên

17

19,5

 

 

 

 

Cao đẳng Kế toán

Thí sinh tốt nghiệp THPT

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư phạm Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

19

24

19

24

21,75

24,97

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

 

 

 

 

19

24

24,5

24

26,20

27,66

Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

18,00

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học Hoa Lư
Khuôn viên trường Đại học Hoa Lư

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật