CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Các ngành xét tuyển thẳng hệ đại học năm 2019

Cập nhật: 12/04/2019 icon

Bộ GD&ĐT đã công bố các ngành xét tuyển thẳng năm 2019. Theo đó, có 96 ngành đào tạo mà học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng đại học năm nay. Nguyên tắc xét tuyển với nhóm thí sinh này là vào ngành đúng trước, sau đó tới ngành gần đúng. 

Các ngành xét tuyển thẳng 

Theo Quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

Riêng thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào CĐSP, TCSP theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

Dưới đây là danh sách 96 ngành xét tuyển thẳng đại học năm 2019:

STT

Tên môn thi HSG Tên ngành đào tạo Mã ngành
1 Toán

Sư phạm Toán học (*)

7140209

Toán học (*)

7460101

Toán áp dụng (*)

7460112

Toán cơ (*)

7460115

Thống kê

7460201
2 Vật lý

Sư phạm Vật lý (*)

7140211

Vật lý học (*)

7440102

Thiên văn học (*)

7440101

Vật lý kỹ thuật (*)

7520401

Vật lý nguyên tử và hạt nhân (*)

7440106
3 Hóa học

Sư phạm Hóa học (*)

7140212

Hóa học (*)

7440112

Công nghệ kỹ thuật hóa học (*)

7510401

Công nghệ thực phẩm

7540101

Kỹ thuật Hóa học (*)

7520301

Dược học

7720201

Khoa học môi trường

7440301
4 Sinh học

Sư phạm Sinh học (*)

7140213

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

7140215

Sinh học (*)

7420101

Công nghệ sinh học (*)

7420201

Kỹ thuật sinh học (*)

7420202

Sinh học ứng dụng (*)

7420203

Y khoa

7720101

Y học cổ truyền

7720115

Răng - Hàm - Mặt

7720501

Y học dự phòng

7720110

Điều dưỡng

7720301

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

Kỹ thuật phục hồi chức năng

7720603

Y tế công cộng

7720701

Dinh dưỡng

7720401

Kỹ thuật phục hình răng

7720502

Khoa học môi trường

7440301

Khoa học cây trồng

7620110

Chăn nuôi

7620105

Lâm học

7620201

Lâm nghiệp đô thi

7620202

Lâm sinh

7620205

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Nuôi trồng thủy sản

7620301
5 Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn (*)

7140217

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

7220101

Sáng tác Văn học (*)

7220110

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

7220112

Việt Nam học

7310630

Văn học (*)

7229030

Văn hóa học

7229040

Báo chí (*)

7320101

Ngôn ngữ học (*)

7229020

Thông tin - thư viện

7320101

Quản lý thông tin

7320205
6 Lịch sử

Sư phạm Lịch sử (*)

7140218

Lịch sử (*)

7229010

Bảo tàng học

7320305

Nhân học

7310302

Lưu trữ học

7320303
7 Địa lý

Sư phạm Địa lý (*)

7140219

Địa lý học (*)

7310501

Bản đồ học

7440212

Địa chất học

7440201

Địa lý tự nhiên kỹ thuật (*)

7440217

Thủy văn học

7440224

Quốc tế học

7310601

Đông phương học

7310608

Hải dương học

7440228
8 Tin học

Sư phạm Tin học (*)

7140210

Khoa học máy tính (*)

7480101

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (*)

7480102

Kỹ thuật phần mềm (*)

7480103

Hệ thống thông tin (*)

7480104

Công nghệ thông tin (*)

7480201

Công nghệ kỹ thuật máy tính (*)

7480108
9 Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh (*)

7140231

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201

Quốc tế học

7310601

Đông phương học

7310608

Ngôn ngữ học

7229020
10 Tiếng Nga

Sư phạm Tiếng Nga (*)

7140232

Ngôn ngữ Nga (*)

7220202

Quốc tế học

7310601

Đông phương học

7310608

Ngôn ngữ học

7229020
11 Tiếng Trung Quốc

Sư phạm tiếng Trung Quốc (*)

7140234

Trung Quốc học (*)

7310612

Ngôn ngữ Trung Quốc (*)

7220204

Hán nôm

7220104

Quốc tế học

7310601

Đông phương học

7310608

Ngôn ngữ học

7229020
12 Tiếng Pháp

Sư phạm tiếng Pháp (*)

7140233

Ngôn ngữ Pháp (*)

7220203

Quốc tế học

7310601

Đông phương học

7310608

Ngôn ngữ học

7229020

Danh sách ngành đào tạo cao đẳng dành cho học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

STT Tên môn thi HSG Tên ngành đào tạo Mã ngành
1 Toán Sự phạm Toán (*) 51140209
2 Vật lý Sư phạm Vật lý (*) 51140211
3 Hóa học Sự phạm hóa học (*) 51140212
4 Sinh học  Sư phạm Sinh học (*) 51140213
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 51140215
5 Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn (*) 51140217
6 Lịch sử Sư phạm Lịch sử (*) 51140218
7 Địa lý Sư phạm Địa lý (*) 51140219
8 Tin học Sư phạm Tin học (*) 51140210
9 Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh (*) 51140231

Danh sách ngành đào tạo trung cấp dành cho học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

STT Tên môn thi HSG Tên ngành đào tên Mã ngành
1 Các trường lựa chọn môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường và phải công bố trong đề án tuyển sinh Sư phạm mầm non 42140201
2 Sư phạm tiêu học  42140202
3 Sư phạm chuyên biệt 42140203
4 Sư phạm mỹ thuật 42140204
5 Sư phạm âm nhạc 42140205
6 Sư phạm thể dục thể thao 42140206

Như vậy, danh sách xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia dành cho bậc đào tạo Đại học gồm 96 ngành (tương ứng với 12 môn đoạt giải), bậc Cao đẳng gồm 10 ngành sư phạm (từ 9 môn thi đoạt giải) và trung cấp có 6 ngành sư phạm nhưng môn đoạt giải do các trường tự lựa chọn phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành đào tạo và công bố trong đề án tuyển sinh.

Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay là ngoài các ngành được Bộ GD&ĐT chỉ định, các trường có thể chủ động mở rộng ngành tuyển thẳng phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành đào tạo và phải công bố trong đề án tuyển sinh.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng 

Thời gian 

  • Trước ngày 20/5, thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng về sở GDĐT
  • Trước ngày 1/6, Sở GDĐT sẽ gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP
  • Trước 17 giờ 00 ngày 18/7, các trường ĐH, CĐSP, TCSP tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh
  • Trước ngày 23/7, thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường
  • Trước 17 giờ 00 ngày 24/7, các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

Hồ sơ gồm:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng
  • Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác
  • 2 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐSP, TCSP. 

Suzy

Tin tức liên quan

Dẫn chứng là gì? Cách lấy dẫn chứng trong bài văn nghị luận xã hội tạo ấn tượng với người chấm 09:54 03/06/2019 Trong phần nghị luận xã hội, việc lấy dẫn chứng là vô cùng cần thiết. Khi thiếu thao tác này, coi... Kỹ năng nhận biết các dạng biểu đồ trong đề thi Địa lý tốt nghiệp THPT 16:32 21/05/2019 Có nhiều câu hỏi trong đề thi môn Địa lý THPT quốc gia yêu cầu thí sinh chọn biểu đồ thích hợp... Thi THPT quốc gia 2020: Nên dùng bút chì loại nào để tô trắc nghiệm? 11:02 16/06/2019 Hầu hết các môn thi tốt nghiệp THPT 2020 đều thuộc dạng trắc nghiệm. Vì thế, việc chọn loại bút... 300 câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm về Atlat Địa lý cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 11:25 28/05/2019 Trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý sẽ có các câu hỏi kiểm tra kỹ năng khai thác Atlat của... Các trường Đại học tốt ở Hà Nội dành cho dân khối D 15:46 14/05/2019 Dưới đây là danh sách các trường uy tín về khối D để bạn tham khảo.  Trường ĐH Hoa Sen tổ chức thi đánh giá năng lực 09:45 20/02/2019 Trường ĐH Hoa Sen vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019. Trong đó, có phương án thi đánh giá... Toàn bộ kiến thức để làm phần ĐỌC HIỂU môn Ngữ Văn 09:21 11/05/2019 Tuyển sinh số xin tổng hợp lại toàn bộ kiến thức cần nắm rõ để làm phần đọc hiểu giúp các thí...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật